aafke scharloo

Diagnostiek, behandeling en advies/consultatie met betrekking tot mensen met een beperking en ( seksuele mishandeling en trauma. Het kan gaan om slachtoffers van- maar ook om plegers van mishandeling en misbruik en kinderen met seksuele gedragsproblemen. Ik ben werkzaam binnen het hulpverleningskader, het forensisch kader en voor politie en justitie.

  • Naam organisatie zelfstandig gevstigd klinisch psycholoog op het gebied van mensen met een beperking en (seksuele mishandeling) en trauma
  • Functie (ortho)pedagoog
  • Telefoon 0624558210
  • Actief in landelijke netwerken Pedagogen/psychologen
  • Mijn good practice Ik werk vanuit up to date internationale kennis op het gebied van seksuele gedragsproblemen, huiselijk geweld en ( vroegkinderlijk) trauma en dissociatie. ben opgeleid als forensic interviewer en heb veel ervaring in het voeren van taxatiegesprekken en diagnostische gesprekken met kinderen en volwassenen met een verstandelijke beperking over moeilijke onderwerpen.

Deze website gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren.

Meer weten...