Toon zoekbalkToon menu

Informele zorg

Cijfers en feiten Mantelzorg

Hoeveel mantelzorgers zijn er in Nederland? Lees deze cijfers en feiten over mantelzorg.

Mantelzorger is vaak vrouw en zorgt voor familie

In 2012 waren er ruim 1,5 miljoen actieve mantelzorgers in Nederland, dat wil zeggen: mensen die intensief of langdurige hulp geven. Dat aantal zal naar verwachting tot 2025 met 5% stijgen. Het merendeel van de mantelzorgers in Nederland is vrouw; doordat zij mantelzorg verlenen nemen zij minder deel aan het arbeidsproces. De meeste mantelzorgers bieden hulp aan (schoon)ouders. Bijna 1 op de 3 mantelzorgers biedt zorg aan zijn partner of kind.

Naast plichtsgevoel is de drijfveer van informele zorg vaak liefde of vanzelfsprekendheid. En 2 op de 3 mantelzorgers van Wmo-aanvragers zeggen dat zij – dankzij de geboden ondersteuning van henzelf en professionals – opname in een zorginstelling uitstellen. 

Mantelzorg met mate maakt gelukkiger

Mensen die met mate mantelzorg verlenen worden hier gelukkiger van. Dit effect versterkt als zij hiernaast ook actief zijn in vrijwilligerswerk en betaalde arbeid. Mensen die intensieve mantelzorg verlenen zijn daarentegen het minst gelukkig, zeker als zij niet op een andere manier actief zijn. Overbelasting kan bij mantelzorgers een gevoel van persoonlijk falen opleveren of een negatief effect op de gezondheid hebben. Het kan leiden tot verwaarlozen, verkeerde behandeling of zelfs mishandeling van de zorgvrager. Mantelzorgers van chronisch zieke kinderen die langdurig stress ervaren hebben een verhoogd overlijdensrisico. Specifieke groepen die risico lopen op overbelasting zijn mantelzorgers van huisgenoten en mensen met gedragsproblemen en mantelzorgers die zich gedwongen voelen om zorg te verlenen bij gebrek aan alternatieven.

Verschillende soorten mantelzorg

Hoewel mantelzorgers van tehuisbewoners minder uren en meer verschillende typen zorg verlenen dan mantelzorgers van thuiswonenden, is 1 op de 5 zwaar belast. Dit is net zoveel als mantelzorgers van thuiswonenden. Allochtone mantelzorgers beginnen meestal veel jonger aan de zorgverlening, zorgen over een langere periode en kennen de mogelijkheden tot ondersteuning vaak niet. Daardoor zijn zij aanzienlijk zwaarder belast dan autochtone mantelzorgers. Ervaren belasting van mantelzorgers neemt af bij een evenwichtige combinatie van professionals, vrijwilligers en mantelzorgers, maar neemt juist toe bij een geringe afstemming met professionals.
Zie voor meer feiten en cijfers deze publicatie van het Sociaal en Cultureel Planbureau

Reageer op deze pagina

JOUW REACTIE
Wil je een link invoegen in de tekst? Zet de link tussen vierkante haken: [www.kennispleingehandicaptensector.nl]

Cookies op de website van Kennisplein Gehandicaptensector

Kennisplein Gehandicaptensector gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren.
Ik ga akkoord met het plaatsen van cookies (inclusief tracking cookies).
Niet akkoord en lees meer