Toon zoekbalkToon menu

Kennisproduct Stappenplan maatschappelijke businesscase

Het is niet altijd eenvoudig om de meerwaarde van zorgtechnologie in beeld te brengen. Aan de hand van dit stappenplan helpen we je stap voor stap om zelf een maatschappelijke businesscase te maken. Zo kan je de meerwaarde onderbouwen en een beter en scherper gesprek voeren over bijvoorbeeld de financiering, de verdere implementatie of verbetering van zorgtechnologie.

De gestructureerde aanpak van een maatschappelijke businesscase helpt om een beeld te krijgen van de kosten en effecten én van de belangrijkste domeinen waarop effecten te verwachten zijn. Het is niet de bedoeling om ‘hard bewijs’ te leveren voor de kosteneffectiviteit van een investering. Zolang er geen wetenschappelijke bewijs is van de effectiviteit kan dat immers niet. Het doel is wél om inzichtelijk te maken welk type kosten en baten uit een investering voortkomen. 

Download het stappenplan

In het stappenplan vind je veel voorbeelden, zodat je een indruk krijgt van hoe jij de meerwaarde van zorgtechnologie in beeld brengt. Dit doen we met name aan de hand van businesscases die samen met zorgorganisaties zijn gemaakt, op basis van echte casussen uit de praktijk.

Vlog Hannes: ervaring met maatschappelijke businesscase

Bekijk hieronder de vlog van Hannes en zijn ervaring met het opstellen van een maatschappelijke businesscase. 

Meer ervaringen

Aan de slag met "Stappenplan maatschappelijke businesscase"

Binnen de Innovatie-impuls, en samen met het Trimbos-instituut, zijn een aantal maatschappelijke businesscases voor verschillende zorgtechnologieën gemaakt. De kennis, ervaring en geleerde lessen die zijn opgedaan, zijn omgezet in dit praktische plan met de volgende stappen:
  1. Afbakenen - Wat ga je doen en voor wie
  2. Vooronderzoek - Wat is er al bekend over de meerwaarde
  3. Domeinanalyse - Visualiseren van de meerwaarde in domeinen
  4. Expertinterviews - Verder toetsen en aanvullen van de meerwaarde
  5. Kwantificeren - Vanuit domeinanalyse de kosten en baten onderbouwen
  6. Rapport en Feedback - Uitwerken voorgaande stappen in rapport of presentatie

Samenvatting "Stappenplan maatschappelijke businesscase"

Cliëntgroep Cliënten in de gehandicaptenzorg
Gebruikers Innovatie-managers, projectteams en stakeholders
Wanneer gebruiken? Voor het in kaart brengen van de meerwaarde van zorgtechnologie
Training nodig? Nee
Product getest? Nee
Validatie Practice-based: kennis op basis van praktijkervaringen
Waar te vinden? Besproken tijdens Congres #InZo2022, aanvullende informatie en eventuele downloads zijn onder deze tabel te vinden
Kosten Gratis


Onderbouwing van het kennisproduct 


Innovatie-Route kennisproducten 

Dit kennisproduct is onderdeel van de Innovatie-Route: een stappenplan voor het inrichten van het implementatieproces van zorgtechnologie in de gehandicaptenzorg. Bij elke stap vind je uitleg, hulp, algemene tips en praktische voorbeelden. De Innovatie-Route is ontwikkeld binnen de Innovatie-impuls van het programma Volwaardig leven van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). 


Meer informatie