Passiviteiten van het Dagelijks Leven

leidraad-oud-gelukkig-PDL-lijst

Mevrouw Oosterbaan heeft ernstige meervoudige beperkingen. Ze kan enorm genieten van snoezelen, maar heeft vaak niet genoeg energie hiervoor. Hoe kunnen we cliënten met grote zorgafhankelijkheid dusdanig verzorgen dat niet al hun energie gelijk op is?

Aan de slag met

PDL staat voor Passiviteiten van het Dagelijks Leven. PDL heeft zeven aandachtsgebieden: liggen, zitten, gewassen worden, gekleed worden, verschoond worden, verplaatst worden, gevoed worden. PDL is een vorm van belevingsgerichte zorg en richt zich op cliënten met een grote of volledige zorgafhankelijkheid. Ze gaat uit van de wensen en de beleving van cliënten. Doelen zijn: stabilisatie, omgaan met beperkingen waarvoor geen herstel mogelijk is en het maximaal gebruiken van restactiviteit. Belangrijk is dus dat wordt gekeken naar vermogens die cliënten nog hebben en welke voor hen de meeste waarde hebben. Dan is van belang hoe zij de beperkte energie die zij nog hebben het beste kunnen benutten bij welke activiteiten en waar zij ondersteuning nodig hebben. Er wordt zo dus een prioritering gemaakt in activiteiten. Stichting PDL schreef een aantal protocollen voor PDL, zoals Procedure mondzorg, Protocol aanbrengen incontinentiemateriaal, Kleden op bed, Uittrekken van steunkousen met uittrekhulp, Wassen zonder water. Via de PDL-scorelijst kan zorgzwaarte worden gemeten.

Ervaring

Evidence based.

PDL wordt in de zorg vaak toegepast. Instellingen kunnen PDL-gecertificeerd worden via Stichting Passiviteiten Dagelijks Leven (PDL). De PDL-vragenlijst is een valide meetinstrument om zorgzwaarte te meten. Bron: Care of People who are Powerless in Daily Living (PDL care). A theoretical approach.

Bronnen

Lees ook

Deze website gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren.

Meer weten...