Toon zoekbalkToon menu

Les- en studiemateriaal Disability Studies

Disability Studies in Nederland (DSiN) stimuleert onderzoek en onderwijs op het gebied van disability studies. Hiermee werkt DSiN aan sociale verandering en draagt de stichting bij aan participatie en inclusie van mensen met een beperking.

Onderstaand vind je een selectie van wat voor jou als begeleider interessant is uit het brede vakgebied van Disability Studies in Nederland.

De materialen van hen zijn op het Kennisplein gerangschikt per thema. De selectie van de thema's is organisch gegroeid. Op vraag van docenten, collega's, actualiteitsvragen, pop-up-projecten… werkt DSiN materiaal uit en gaan ze op zoek naar inspiratie en zinvolle inhoud.

Het bos van Disability Studies

Disability Studies bomen

Elk thema van het vakgebied van Disability Studies heeft een boom als introbeeld. Er is gekozen voor bomen omdat bomen groeien, ontwikkelen, vertakken en reageren op de omgeving.

Dat doen ook de thema's en lespakketten van DSiN en zelfs deze pagina: elke maand vind je hier een nieuwe boom en een nieuw thema. Elke boom is opgebouwd uit materiaal dat DSiN is aangereikt door mensen in het veld.

De bomen van Disability Studies

boom-disability-studies-verstandelijke-beperkingVerstandelijke beperking: de Beuk
De term 'verstandelijke beperking' is een sociale constructie, een afspraak. Het label 'verstandelijke beperking' gaat  met veel kans tot (zelf)stigma en discriminatie. In deze onderzoeksmethode wordt ingezoomd op emancipatie van mensen met beperkingen. Het gaat hier om alle levensterreinen, zoals vrije tijd, wonen, scholing, werk en gezondheid.

Cirkel van het levenCirkel van het leven: de appelboom
Mensen met een beperking willen net als iedereen een rijk gevuld en goed leven. In deze creatieve onderzoeksmethode wordt ingezoomd op momenten van pijn en verlies en wat je kan doen om juist in deze moeilijke tijden de beste ondersteuning te bieden.

 

Bionische mensDe Bionische mens: de Douglasspar  
Wat is de relatie tussen de mens en technologie? Wat betekenen deze ontwikkelingen voor mensen met een beperking? In deze onderzoeksmethode wordt ingezoomd op robots, biotechnologie, neurowetenschappen, experts en organisaties die zich bezighouden met de verbinding tussen technologie en de mens.

Creatieve onderzoeksmethodenKwaliteit van leven: de Libanonceder 
Mensen met een beperking willen net als iedereen een rijk gevuld en goed leven. In deze creatieve onderzoeksmethode wordt ingezoomd op alle facetten van (familie)leven en wat de voorwaarden en katalysatoren zijn om zo een leven vorm te geven.

 

 

Creatieve onderzoeksmethodenCommunicatie: de Gomboom 
Mensen met een beperking communiceren soms op een andere manier, dan bekend is binnen de 'zogenoemde gedragsregels.' In deze creatieve onderzoeksmethode wordt gekeken op welke manieren iemand zich kan uitdrukken.

 

 

Creatieve onderzoeksmethoden papierberkCreatieve Onderzoeksmethoden: de Papierberk
In Arts-Based Research, oftewel Creatieve Onderzoeksmethoden, gebruikt men verschillende kunstvormen om onderzoeksmateriaal uit te drukken en te analyseren, interpreteren.

 

Fluweelboom seksualiteitSeksualiteit: de Fluweelboom
Ook mensen met een verstandelijke beperking hebben het recht om op het gebied van seksualiteit eigen keuzes te maken. Seksualiteit en hoe ermee omgaan is een groeiproces.

 

Gehandicaptenzorg Universal Design for LearningUniversal Design for Learning: de Baobab
Universal Design for Learning (UDL) betekent kort gezegd: Onderwijs ontwerpen voor iedereen. Hierbij ga je uit van verschillende talenten, mogelijkheden, leer- en doceerstijlen.

 

 

Ervaringsdeskundigheid plataanErvaringsdeskundigheid: de Plataan
Ervaringsdeskundigheid is het vermogen om op grond van eigen ervaring voor anderen ruimte te maken voor herstel. De kennis die door reflectie op de eigen ervaringen en ervaringen van deelgenoten is verzameld wordt op een professionele manier ingezet ten behoeve van anderen.

 

Arbeid gehandicaptenzorgOpleiding en arbeid: de Olijfboom
Als we de talenten van mensen met een beperking samen met hen kunnen ontdekken en kunnen laten ontwikkelen in een goede context, dan is dit een verrijking voor alle partijen.

 

 

Autisme Zomereik
Autismespectrumstoornis: de Zomereik
De zomereik is zeer variabel van groeivorm. Deze variatie vind je ook terug binnen het autismespectrum. En ook binnen dit thema is er van alles te vinden: van persoonlijke blogs tot handige brochures over autisme en werk.

 

Hulpmiddelen knotwilg
Hulpmiddelen, zichtbaarheid en inclusie: de Knotwilg

Medische hulpmiddelen worden vooral beoordeeld op hun vermogen om praktische problemen op te lossen. Toch kunnen hulpmiddelen ook bijdragen aan uitsluiting, door het stigma dat ze over de gebruiker kunnen afroepen.

 

Participatie spar klein
Participatief onderzoek: de Spar
Participatie van mensen met een beperking heeft niets met hoogtes of laagtes te maken, maar wel veel met waarachtigheid, ervaringskennis, betrokkenheid en samenwerking.

 

Disability Studies algemeenOver Disability Studies
In onderzoeks- en onderwijsveld Disability Studies wordt gekeken hoe handicap betekenis krijgt en vertegenwoordigd wordt in de maatschappij en hoe veranderingen daarin teweeg gebracht (kunnen) worden.

 

 

In samenwerking met
Disability Studies logo

Reageer op deze pagina

Wil je reageren op het Kennisplein Gehandicaptensector? Lees dan eerst de spelregels door.