Toon zoekbalkToon menu

Niet-aangeboren hersenletsel

Over Richtlijn en Toolkit Gezin Ouder met NAH

Niet-aangeboren hersenletsel (NAH) bij een ouder heeft ingrijpende gevolgen voor het hele gezin. Wat is er nodig voor goede ambulante begeleiding en behandeling van deze gezinnen? Wat zijn bruikbare methodieken en tools?

Vilans pakte samen met een aantal zorgorganisaties en met financiële steun van Fonds NutsOhra deze vraag op. Met als resultaat een praktische Richtlijn en Toolkit. Deze zijn zo geschreven dat ze direct toepasbaar zijn voor managers, gedragskundigen en begeleiders in de praktijk.

Gevolgen hersenletsel voor het gezin

'Hersenletsel is als een bom die in het gezin ontploft,' aldus de partner van een getroffene. Veel volwassenen die getroffen worden door NAH hebben te maken met veranderingen op het gebied van fysiek, cognitief en emotioneel functioneren, persoonlijkheid en/of gedrag. Deze veranderingen worden vaak pas echt zichtbaar als getroffenen thuis hun dagelijks leven weer proberen op te pakken. Het hele gezin komt onder druk te staan. Gezinsleden moeten hun weg zien te vinden in de omgang met het gezinslid dat in vele opzichten anders is dan voorheen. Ze maken een rouwproces door en zijn emotioneel gezien vaak langdurig zwaar belast. Kinderen van een ouder met NAH lopen een verhoogd risico op de ontwikkeling van emotionele problemen en gedragsproblemen. Sommige gezinnen slagen er in zelf een nieuw evenwicht te vinden; andere gezinnen hebben begeleiding of behandeling nodig.

Gezinsbegeleiding en -behandeling

De Noorderbrug, Sherpa, Siza, SWZ en Zozijn hebben onder begeleiding van Vilans gezamenlijk de meerwaarde van gezinsbegeleiding en -behandeling onderbouwd en bruikbare methodieken en tools in kaart gebracht. Een intensief traject met de managers, gedragskundigen en begeleiders van de zorgorganisaties, waarin kennis is uitgewisseld en de expertise is gebundeld. Met als resultaat een Richtlijn en een Toolkit.

Richtlijn begeleiding gezin NAH

De Richtlijn voor behandelaars en begeleiders van gezinnen van een ouder met niet-aangeboren hersenletsel (NAH) onderbouwt het belang van professionele en NAH-specifieke begeleiding- en behandeling voor gezinnen van een ouder met NAH. De Richtlijn beschrijft waar gezinsbegeleiding en -behandeling aan moet voldoen om recht te doen aan de zorgbehoefte van deze gezinnen. De richtlijn biedt zowel de manager als de gedragskundige en begeleider handvatten om te komen tot de juiste begeleiding en behandeling.

Toolkit begeleiding gezin NAH

De Toolkit voor behandelaars en begeleiders van gezinnen van een ouder met niet-aangeboren hersenletsel (NAH) biedt een overzicht van de methodieken en tools die bij de deelnemende organisaties van waarde zijn gebleken of van waarde worden geacht voor de begeleiding of behandeling van gezinnen van een ouder met NAH. De methodieken en tools zijn onderverdeeld in overkoepelende methodieken, tools voor signalering en beeldvorming, tools voor psycho-educatie en tools voor verliesverwerking.

Meer weten?

Heeft jouw organisatie ook behoefte aan uitwisseling van expertise op dit thema? Of wil je deze vorm van gezinsbegeleiding- of behandeling implementeren of doorontwikkelen? Neem dan contact op met Rianne Breman-Gijzen van Vilans, r.gijzen@vilans.nl, telefoon 06 22 810 659.

Reageer op deze pagina

JOUW REACTIE
Wil je een link invoegen in de tekst? Zet de link tussen vierkante haken: [www.kennispleingehandicaptensector.nl]

Cookies op de website van Kennisplein Gehandicaptensector

Kennisplein Gehandicaptensector gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren.
Ik ga akkoord met het plaatsen van cookies (inclusief tracking cookies).
Niet akkoord en lees meer