Toon zoekbalkToon menu

Niet-aangeboren hersenletsel

Richtlijn Gezinsbegeleiding Kind & NAH

Dit document is een algemene richtlijn voor de behandeling en begeleiding van een gezin met een kind met NAH. De richtlijn is zowel bedoeld voor zorgaanbiedende organisaties als voor professionals die directe behandeling en begeleiding in het gezin bieden.

Doel van de richtlijn is om professionele en NAH-specifieke gezinsbegeleiding tot stand te brengen, die recht doet aan de ondersteuningsbehoefte van gezinnen met een thuiswonend kind met NAH. Deze versie is een herziene uitgave van de eerste richtlijn uit 2009. De richtlijn is aangepast aan de hand van nieuwe inzichten, voortgekomen uit een pilotproject met 42 gezinnen.

Voor managers en zorgprofessionals

Managers van organisaties krijgen advies en inzicht hoe zij de gezinsbehandeling en -begeleiding kunnen inrichten en hun medewerkers hierbij kunnen ondersteunen. Zorgprofessionals (gedragskundigen en begeleiders) vinden in de richtlijn belangrijke aanwijzingen die hen helpen richting te geven aan de begeleiding en behandeling.

Download de Richtlijn Gezinsbegeleiding Kind & NAH (2012, pdf)

Toolkit en psycho-educatiekoffer NAH

De Richtlijn vormt één geheel met de Toolkit en de Psycho-educatiekoffer Gezinsondersteuning NAH.

Zorgaanbieders in Nederland

Veertien zorgaanbieders in Nederland passen de ontwikkelde richtlijn toe. Bekijk de adressenlijst zorgaanbieders gezinsondersteuning NAH (incl. kaart van Nederland met een overzicht hiervan) (pdf).

Effectiviteit Richtlijn Gezinsbegeleiding Kind & NAH

Dat de richtlijn effectief is blijkt uit ervaringen van de zorgaanbieders. Zij pasten de Richtlijn toe in 42 gezinnen met een thuiswonend kind met NAH. Meer hierover lees je het evaluatierapport 'Gewikt en gewogen. Evaluatie van de toepassing van een Richtlijn en een Toolkit voor behandeling en begeleiding van gezinnen met een kind met NAH' (pdf)