Mensen met beperking lopen vast in regels en systemen

Mensen met beperking lopen vast in regels en systemen

 - Mensen met een beperking ondervinden nog steeds belemmeringen bij het verkrijgen van de juiste zorg en ondersteuning. Dat blijkt uit de signalen van de cliëntondersteuners van MEE, die MEE NL over het afgelopen jaar heeft verzameld in het MEE Trend- en Signaleringsrapport 2018.

Wetten en regels

De ondersteuning en zorg voor mensen met een beperking zijn opgenomen in verschillende wetten zoals de Wet maatschappelijk ondersteuning (Wmo), de Wet langdurige zorg (Wlz), de Jeugdwet en de Participatiewet. Daarnaast kunnen mensen met een beperking gebruik maken van allerlei voorzieningen en regelingen, zoals schuldhulpverlening, vervoer, onderwijs en regelingen op het gebied van werk en inkomen.

Download het MEE Trend- en Signaleringsrapport.

Vooral waar de problematiek complex is en waar mensen met meerdere wetten en regels te maken krijgen, treden snel knelpunten op. Veel van de gesignaleerde knelpunten vragen daarom om het doorbreken van schotten in de wet- en regelgeving en het bieden van maatwerk.

Niet-zichtbare beperkingen

Cliëntondersteuners signaleren dat voorzieningen en dienstverlening niet altijd goed zijn afgestemd op mensen met een beperking. Meestal heeft dat te maken met onvoldoende kennis over deze doelgroep, waardoor regelingen niet aansluiten op de beperking. Dat geldt met name voor niet-zichtbare beperkingen, zoals een lichte verstandelijke beperking, autisme of een niet-aangeboren hersenafwijking.

Denken vanuit de cliënt

MEE NL-directeur Yvon van Houdt: ‘Als organisaties vanuit de cliënt denken in plaats van het stelsel of de organisatie, dan komen zij tot creatieve en passende oplossingen. Vanuit MEE zijn we graag bereid om daarover mee te denken.’

Over MEE NL

MEE NL is de coöperatieve vereniging van 20 regionale MEE-organisaties. MEE ondersteunt mensen met een beperking en hun netwerk op alle levensgebieden en in alle levensfasen zodat zij naar vermogen kunnen meedoen in de samenleving.

MEE werkt samen met gemeenten en adviseert (maatschappelijke) organisaties, bedrijven en overheidsinstellingen over hoe zij hun dienstverlening beter toegankelijk kunnen maken voor mensen met een beperking.

Meer informatie over wetten en regels

Deel deze content

Reageren:

Wil je een link invoegen in de tekst? Zet deze tussen [].
Voorbeeld: [www.voorbeeld.nl] of [http://www.voorbeeld.nl]
Velden met een (*) zijn verplicht.

Deze website gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren.

Meer weten...