Wettenoverzicht van de VGN geeft overzicht van kwaliteitseisen

wettenoverzicht-recht-wmo-kwaliteitseisen

 -  Welke eisen stelt de wet en welke aanvullende eisen komen voort uit de inkoop door zorgverzekeraars, zorgkantoren of gemeenten? VGN heeft de wetteksten uit de Wlz, Wkkgz, Jw, Wmo en Zvw op het gebied van kwaliteit gebundeld in één document. Wil je weten op welke wet of op welk thema er wettelijke eisen worden gesteld? Dit overzicht helpt je op weg.

wettenoverzicht-kwaliteit-wmo(PDF)

Het wettenoverzicht 'Kwaliteit door de domeinen heen' geeft een beeld van de wettelijke kwaliteitseisen in de verschillende stelsels voor zorg in goederen. Het betreft de Wet langdurige zorg, de Wet kwaliteit klachten en geschillen zorg, de Jeugdwet, de Wet maatschappelijke ondersteuning en de Zorgverzekeringswet.

Periodiek meten van welbevinden van de cliënt

Als begeleider kan je van dit document gebruik maken als je het lastig vindt om binnen alle wetboeken te zoeken en snel een artikel wil vinden rondom de onderstaande thema's, namelijk:

 1. Kwaliteit van zorg, jeugdhulp of ondersteuning
 2. Systematisch bewaken van de kwaliteit
 3. Plan
 4. Outcome
 5. Cliëntondersteuning
 6. Cliëntenraadpleging
 7. Cliëntenraad
 8. Professionaliteit
 9. Verklaring omtrent gedrag
 10. Onvrijwillige zorg
 11. Klachten en geschillenen vertrouwenspersoon
 12. Meldcode huiselijk geweld of kindermishandeling
 13. Meldplicht calamiteiten en geweld in zorgrelatie
 14. Meldplicht disfunctioneren
 15. Geestelijke verzorging

Systematisch kwaliteit bijvoorbeeld, cliëntenraadpleging, klachten & geschillen of professionaliteit. De teksten in de kolommen zijn veelal samenvattingen. Volledige, actuele teksten en verdere toelichting zijn te vinden via deze website

Bron: VGN

Meer informatie over wetten:

Deel deze content

Reageren:

Wil je een link invoegen in de tekst? Zet deze tussen [].
Voorbeeld: [www.voorbeeld.nl] of [http://www.voorbeeld.nl]
Velden met een (*) zijn verplicht.

Deze website gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren.

Meer weten...