Toon zoekbalkToon menu

Zicht op verhoging budget Nationaal Programma Gehandicapten 09/12/2014

Ter voorbereiding op het Nationaal Programma Gehandicapten (NPG) werden zes goed bezochte bijeenkomsten georganiseerd. Hieruit bleek dat er veel draagvlak bestaat voor het programma en de oogst aan ideeën, concretisering en daadkracht groot is. Verschillende organisaties in de gehandicaptenzorg dragen graag een steentje bij om, samen met Iederin, de LFB, ZonMw, Vilans en VWS een bijdrage te leveren aan de verdere ontwikkeling van het programma.Tijdens de laatste bijeenkomst deed VWS letterlijk een langverwachte 'duit in het zakje': er werd niet afwijzend gereageerd op een verhoging van het budget voor onderzoek en kennisontwikkeling. 

Inhoud Nationaal Programma Gehandicapten

Bijeenkomst Nationaal Programma Gehandicapten

Begin dit jaar benoemde een groep hoogleraren samen met de VGN de 'bouwstenen' voor het nationaal programma. Dit zijn de thema's gedrag, gezondheid en participatie èn kennisverspreiding en implementatie. Ze vormen de basis van het voorlopige programma. Tijdens de bijeenkomsten gaven de betrokkenen uit de praktijk, die zorg en ondersteuning bieden aan mensen met een verstandelijke beperking hun input. Er werden concrete onderdelen toegevoegd, die het programma verder versterken en er werd actief nagedacht over de samenwerking die nodig is om die aanvullingen te realiseren.

Toezegging budget VWS

Ook aanwezig bij de laatste bijeenkomst was Cees van der Burg – Directeur Generaal bij VWS. Hij gaf aan dat het ministerie niet afwijzend reageert op aanvragen om geld te investeren in onderzoek door samenwerkingsverbanden van onderzoekers met onderwijs en praktijkinstellingen. De sector diende acht maanden geleden een aanvraag in van € 32 miljoen in acht jaar, een verdubbeling van wat de sector zelf investeert. VWS stelde inmiddels 16 miljoen beschikbaar en meldde dat daar mogelijk nog € 8 miljoen bij komt, mits DMO meebetaalt. Het budget zou daarmee op 24 miljoen euro komen. Voorwaarden daarbij zijn wel dat de gemeenten meer bij verdere ontwikkeling worden betrokken en dat het NPG aansluit bij het VN-verdrag dat Nederland binnenkort ratificeert.

Bijeenkomst NPG
 
Zo werd de reactie van VWS de bekroning van een geslaagde serie bijeenkomsten. In zijn slotwoord vatte kwartiermaker Pieter de Kroon het krachtig samen: “We hebben op een effectieve manier kennisdeling verder georganiseerd. Het NPG kreeg overal handen en voeten. We kunnen het karwei nu met heel veel extra energie gaan afmaken.”

Lees meer over het NPG

Bron: de VGN