Toon zoekbalkToon menu

Gevolgen van Participatiewet voor gehandicaptenzorg 21/02/2014

De Tweede Kamer heeft donderdag 20 februari brede steun uitgesproken voor de Participatiewet die vanaf 1 januari 2015 in gaat.

Relevante punten voor de gehandicaptenzorg:

Huidige Wajongers

  • Herkeuring
    De huidige Wajongers worden door het UWV herkeurd. Met deze herkeuring stelt het UWV vast of, en zo ja in welke mate de Wajongere beschikt over werkvermogen. Als de uitkomst vooraf duidelijk is, wordt deze keuring op papier afgehandeld. Is er geen sprake van arbeidsvermogen, dan
    verandert er niets. Indien de Wajongere wel (gedeeltelijk of op termijn) kan werken, wordt de Wajonguitkering vanaf 1 januari 2018 met 5 procent verlaagd. Ook als de Wajongere eenmaal werkt, behoudt hij het recht op een Wajong-uitkering.
  • Ondersteuning vanuit UWV
    Indien de Wajongere wel (gedeeltelijk of op termijn) kan werken, dan zet het UWV zich in om deze jongere naar werk te begeleiden. Het UWV zet haar huidige re-integratieactiviteiten ongewijzigd voort. Ook de ondersteuningsinstrumenten, inclusief de loondispensatie, blijven hetzelfde. Zorginstellingen die nu in opdracht van het UWV reïntegratie- en jobcoachtrajecten uitvoeren, kunnen dit blijven doen. De omvang van deze trajecten neemt echter in de loop der jaren langzaam af.

Nieuwe instroom vanaf 1 januari 2015

Mensen met een beperking die vanaf 1 januari 2015 een uitkering moeten aanvragen, kunnen een beroep doen op de Participatiewet. Zij krijgen wel te maken met de kostendelersnorm, partnertoets en vermogenstoets. Gemeenten hebben de taak deze burgers naar werk te begeleiden. Via een integrale aanpak met de Wmo kunnen gemeenten de ondersteuning op maat invullen. Dankzij de motie van VVD en CDA wordt hiervoor een pilot uitgevoerd en beoordeeld of aanvullende maatregelen nodig zijn om deze integrale benadering te versterken.

Een motie van D66 en de ChristenUnie zorgt ervoor dat ook de ondersteuningsregelingen voor zintuiglijk gehandicapten en de studieregeling in Participatiewet beschikbaar blijven.

Lees meer op de website van VGN (externe link)