Toon zoekbalkToon menu

Aan de slag met 'Leven in vrijheid'. 10/06/2014

Zeven zorgorganisaties zijn op 26 mei gestart met ‘In voor beter, leven in vrijheid’. Een intensief traject om optimale vrijheid te bieden aan mensen die zorg en ondersteuning krijgen van een ouderen- of gehandicaptenorganisatie. Vilans begeleidt de opzet, uitvoering en verantwoording van de resultaten van het programma. Het ministerie van VWS is initiatiefnemer en opdrachtgever.

Deelnemende organisaties zijn:

  • De Wever
  • St. Zuidwester
  • Dichterbij
  • St. Valkenhof
  • Zorgverlening Het Baken
  • St. Philadelphia
  • Pluryn

Traject op maat en masterclasses

Elke organisatie krijgt een traject op maat en een coach die adviseert en ondersteunt bij het op gang brengen van een organisatiebrede verandering. De deelnemers ontmoeten elkaar ook in masterclasses om ervaringen te delen en te leren van elkaar.

Resultaat zichtbaar voor sector

De ambitie van het project is te laten zien wat nodig is om cliëntgericht te werken met zoveel mogelijk ruimte voor vrijheid. Dit gebeurt onder andere op www.zorgvoorbeter.nl (ouderenzorg, externe link) en op deze website, het Kennisplein Gehandicaptensector. Ook ervaringen en concrete opbrengsten zullen tijdens de looptijd van het traject beschikbaar komen, zoals bijvoorbeeld een toolkit, een stappenplan of een app. Het project sluit af met een grote openbare slotconferentie in mei 2015.  

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Jennie Mast via telefoon (06 2281 0601) of e-mail (j.mast@vilans.nl).