Toon zoekbalkToon menu

Nationaal Programma Gehandicapten steeds krachtiger 12/11/2014

Bijeenkomst NPGio

De voorbereidingen voor een Nationaal Programma Gehandicapten zijn druk bezig. In dit NPG in ontwikkeling (NPGio) wordt onderzoek gefinancierd om de zorg en ondersteuning van mensen met een (meervoudige) verstandelijke beperking te verbeteren. Een tweede doel is om de onderzoeks- en implementatie-infrastructuur in Nederland beter neer te zetten. Om van plan naar uitvoering te komen zijn er bijeenkomsten georganiseerd ter voorbereiding op het beoogde programma. De conclusie die kan worden getrokken na twee van de in totaal zes regionale bijeenkomsten is dat bij de stakeholders veel draagvlak is voor een Nationaal Programma.  

Bijeenkomsten NPGio

Tijdens de eerste twee bijeenkomsten is al volop meegedacht over de Bouwstenen Gezondheid, Gedrag en Participatie, die door hoogleraren en de VGN zijn opgesteld. Er werden onderdelen toegevoegd die het programma versterken en er werd actief nagedacht over de samenwerking die daarvoor nodig is. Het programma van elke bijeenkomst is gelijk en staat onder leiding van dagvoorzitter Gijs Wanders en kwartiermaker Pieter de Kroon. De organisatie is in handen van het Kennisplein Gehandicaptensector. De eerste helft van het programma staat in het teken van informatieoverdracht en bespreking van al bestaande samenwerkingsverbanden. Vertegenwoordigers van de VGN, ZonMW, de initiatiefnemers van de bijeenkomsten, beargumenteren waarom het programma er juist nu moet komen en wat hun rol zal zijn. Na de pauze komen alle deelnemers -ervaringsdeskundigen, zorgaanbieders, kennisinstituten, hogescholen en gemeenten - zelf aan het woord aan gesprekstafels, waar zij kunnen aangeven hoe het programma kan worden, welke prioriteiten daarbij moeten worden gesteld en… wat ze zelf kunnen en willen bijdragen.

Reageer op deze pagina

Wil je reageren op het Kennisplein Gehandicaptensector? Lees dan eerst de spelregels door.