Toon zoekbalkToon menu

Uitslag poll: 'De cliënt wordt beter van de transitie van AWBZ naar Wmo' 13/11/2014

Poll AWBZ Wlz

De uitslag van de eerste poll op het Kennisplein Gehandicaptensector is bekend! Met 68 stemmen is de uitslag voor de stelling 'De cliënt wordt beter van de transitie van AWBZ naar Wmo' geëindigd op 18% eens en 82% oneens.

{kgs20_toon_poll(37707)}

De reacties bevestigen dit beeld. Een groot deel van de mensen die reageren vinden de transitie niet in het belang van de cliënt. Ger: 'Oneens. Er ontstaat grote willekeur doordat gemeenten hun eigen invulling mogen geven aan de WMO. De gemeente en alle dorpskernen gaan teveel hun eigen regeltjes maken.' En Petra: 'Het idee is goed, de uitwerking zorgt voor chaos en willekeur. Geld is de drijfveer, niet de juiste zorg op de juiste plaats.'

Omzet in de zorg

De focus op omzet komt een aantal keer terug in de reacties. Zo vindt Angelien: 'Het systeem staat nog altijd voorop. Met daarin als belangrijke struikelblok de productieprikkel.' En Arjan: 'Hier is het belang van instellingen om cliënten eerder vast te houden dan te laten doorstromen groot. Immers: laten doorstromen betekent omzetverlies.'

Conclusie uitslag poll transitie

De uitslag maakt duidelijk dat veel mensen zich zorgen maken over de huidige ontwikkelingen. Er is nog geen goed beeld van hoe de zorg er in 2015 uit gaat zien en wat de gevolgen van de transitie per gemeente zijn. Kennisplein Gehandicaptensector is bezig met een nieuw thema over de transitie. De uitslag van deze poll gebruiken we als input voor dit thema. We houden je natuurlijk op de hoogte via de website, social media en de Nieuwsflits.

Lees meer

Reageer op deze pagina

Wil je reageren op het Kennisplein Gehandicaptensector? Lees dan eerst de spelregels door.