Toon zoekbalkToon menu

Vilans start project voor minder psychofarmaca 11/11/2014

Gedragsmedicatie

'Bedenk of het mag! Een pil voor gedrag?' Is de slogan van het project dat Vilans en diverse andere organisaties uit de langdurige zorg lanceren. Doel is professionals in de zorg bewust maken van het oneigenlijk gebruik van gedragsmedicatie bij mensen met een verstandelijke beperking of dementie. 

Eén op de drie bewoners met een verstandelijke beperking of dementie krijgt bijvoorbeeld antipsychotica voorgeschreven. Deze aantallen kunnen en moeten minder. Het project wil dit voor elkaar krijgen door zorgverleners bewuster te maken van de gevolgen en alternatieven en zo het voorschrijven en gebruik van psychofarmaca verminderen.

Alternatieve interventies

In de praktijk van de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking en de ouderenzorg worden psychofarmaca veel ingezet om probleemgedrag te onderdrukken of als vrijheidsbeperking. Onderzoeken laten zien dat het gebruik van gedragsmedicatie dikwijls niet effectief en bij langdurig gebruik zelfs schadelijk is voor de cliënt. Oneigenlijk gebruik van psychofarmaca kan op een verantwoorde manier worden teruggedrongen. Onder andere door eerst alternatieve interventies in te zetten, zoals dagbesteding, andere bejegening en gestructureerde activiteiten.

Deelnemende zorgorganisaties

De organisaties die het initiatief ondersteunen zijn Actiz, Alzheimer Nederland, CCE, Ieder(in), LOC, LSR, NVAVG, NVO, NIP, V&VN, Verenso en VGN. Tijdens een bijeenkomst op 31 oktober jl. brachten zij in kaart welke initiatieven er door organisaties al zijn ontplooid en wat nog meer nodig is om oneigenlijk psychofarmacagebruik terug te dringen.

Deze zorgorganisaties gaan hun achterban informeren en goede alternatieve werkwijzen uit en in de praktijk ontsluiten en ontwikkelen. Bij een deel van de organisaties wordt daarna de nieuwe werkwijze op kleine schaal ingevoerd en uitgeprobeerd.

Meer over psychofarmaca in de zorg