Toon zoekbalkToon menu

Onderzoek transitie vanuit cliëntenperspectief 18/08/2015

Wat zijn de ervaringen van mensen met een licht verstandelijke beperking met het nieuwe zorgstelsel? Welke behoeften en wensen hebben zij? De gemeente Amsterdam liet het onderzoeken.

Onderzoek transitie LVB

Het Centrum voor Cliëntervaringen, een samenwerking tussen de onderzoekers van het VUmc en Cliëntenbelang Amsterdam, publiceerde de eindresultaten in de rapportage 'Goede zorg in de wijk: Monitoring pilots wijkzorg voor en met verstandelijk beperkte cliënten' (pdf).

Participatiesamenleving

Per 1 januari 2015 veranderde de begeleiding voor thuiswonende cliënten met een verstandelijke beperking (VB). In het kader van de participatiesamenleving is het idee dat mensen die ondersteuning nodig hebben dit (ook) zelf of eventueel met anderen (netwerk of vrijwilligers) dichtbij in de buurt moeten regelen. Als dit niet lukt ontvangt de cliënt ondersteuning vanuit de gemeente.

Keukentafelgesprekken

In een pilot ter voorbereiding op de decentralisatie van de zorg en ondersteuning is in 2014 met een deel van de VB-cliënten één of meerdere keukentafelgesprekken bij hem of haar thuis gevoerd. Daarop werd er met cliënten een ondersteuningsplan gemaakt.

Wensen cliënten met een verstandelijke beperking

De ontwikkelingen en veranderingen in de ondersteuning gaan snel. Mede daardoor willen gemeenten, zorgverzekeraars en zorgaanbieders inzicht hebben in wensen en behoeften van VB-cliënten.

Dit onderzoeksrapport geeft inzicht in het perspectief van verstandelijk beperkte cliënten met betrekking tot de veranderingen in de zorg. De inzichten kunnen bijdragen aan en versterken de uitvoering van het zorgbeleid in de diverse wijken van de gemeente Amsterdam.

Lees verder over de zorgtransitie

Reageer op deze pagina

Wil je reageren op het Kennisplein Gehandicaptensector? Lees dan eerst de spelregels door.