Toon zoekbalkToon menu

VoorZorg erkend als effectief 14/12/2015

De interventie VoorZorg heeft de erkenning ‘Effectief: goede aanwijzingen voor effectiviteit’ gekregen. VoorZorg richt zich op het terugdringen van (het risico op) kindermishandeling bij kinderen van een specifieke doelgroep jonge hoog-risico zwangeren. De ontwikkelings- en gezondheidskansen van de kinderen wordt daarmee tevens vergroot.

Echo zwangere vrouw

VoorZorg voor hoogrisico moeders

VoorZorg richt zich op jonge vrouwen (tot 25 jaar), zwanger van hun eerste kind, die een verhoogd risico hebben om hun kind te mishandelen. Deze 'hoogrisico moeders' zijn vaak alleenstaand, hebben een laag inkomen en weinig opleiding genoten of vrouwen die in hun jeugd mishandeld of verwaarloosd zijn, te kampen hebben met andere problemen en risicofactoren, zoals weinig sociale steun, middelengebruik, huiselijk geweld et cetera. VoorZorg heeft als doel de ontwikkelings- en gezondheidskansen van de kinderen te vergroten.

Kwetsbare moeders bezoeken

VoorZorg verpleegkundigen bezoeken kwetsbare jonge aanstaande moeders tijdens zwangerschap en eerste levensjaren bij hen thuis. De interventie verbetert

  • zwangerschaps- en geboorteuitkomsten (zoals stressreductie, minder roken en huiselijk geweld) 
  • de gezondheid en ontwikkeling van het kind (zoals hechting en veiligheid)
  • de persoonlijke ontwikkeling van de moeder (zoals scholing en werk, ondersteunend netwerk).

Het NCJ wil VoorZorg landelijk uitrollen zodat de doelgroep jonge (a.s.) moeders in risicovolle omstandigheden de interventie ontvangen die zij (en de baby) verdienen in elke gemeente.

Meer informatie op de website van het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid.