Toon zoekbalkToon menu

Nieuws - juli 2015

Hier vind je het laatste nieuws uit de gehandicaptenzorg en nieuwe informatie op het kennisplein.

Nieuwe brochure Down en ouderdom

30/07/2015

Nieuwe brochure Down en ouderdom

Volwassenen met het syndroom van Down worden steeds ouder. Leeftijden van 60 en 70 zijn gewoon geworden.

Hersenrevalidatie verbetert kwaliteit van leven na hartstilstand

29/07/2015

Hersenrevalidatie verbetert kwaliteit van leven na hartstilstand

De kwaliteit van leven na een hartstilstand kan aanzienlijk worden verbeterd door tijdens het herstel speciaal aandacht te hebben voor gevolgen voor de hersenen. Dat blijkt uit...

Nieuwsbrief Kwaliteit inzicht: vernieuwing en ontwikkelingen Kwaliteitskader

28/07/2015

Nieuwsbrief Kwaliteit inzicht: vernieuwing en ontwikkelingen Kwaliteitskader

De vorige nieuwsbrief ‘Kwaliteit inzicht’ is alweer een tijdje geleden. Dat komt omdat er volop gewerkt wordt aan vernieuwing van het Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg.

Meldactie arbeidsparticipatie

28/07/2015

Meldactie arbeidsparticipatie

Ervaren jouw (ex-)cliënten problemen bij het zoeken naar werk of in hun baan? Organisaties Ieder (In), het Landelijk Platform GGz en Patiëntenfederatie NPCF onderzoeken deze...

Valrisico-inventarisatielijst vernieuwd

22/07/2015

Valrisico-inventarisatielijst vernieuwd

Een val kan voor mensen met een verstandelijke beperking ernstige gevolgen hebben. Met de Valrisico-inventarisatielijst bepaal je binnen een paar minuten het risico. De lijst is...

Samenwerking Vilans, WZH en Radboudumc van start voor mensen met bewustzijnsstoornissen

21/07/2015

Samenwerking Vilans, WZH en Radboudumc van start voor mensen met bewustzijnsstoornissen

Vilans, WoonZorgcentra Haaglanden (WZH) en het Radboudumc werken het komende jaar samen aan het ‘Kwaliteitsproject Vroege Intensieve Neurorevalidatie’ (VIN).

Dien een zorggebouw in voor de Hedy d’Ancona-prijs

21/07/2015

Dien een zorggebouw in voor de Hedy d’Ancona-prijs

Na drie succesvolle edities in 2010, 2012 en 2014 organiseert het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie de Hedy d’Ancona-prijs voor excellente zorgarchitectuur 2016. De prijs...

‘Sterker dan de kick’ erkend als goed onderbouwde interventie LVB

21/07/2015

‘Sterker dan de kick’ erkend als goed onderbouwde interventie LVB

Erkenningscommissie gehandicaptenzorg erkent training ‘Sterker dan de kick’ als goed onderbouwde interventie. De training bestaat uit tien individuele sessies om mensen met een...

Stand van zaken VN-verdrag rechten van personen met een handicap

20/07/2015

Stand van zaken VN-verdrag rechten van personen met een handicap

De Verenigde Naties (VN) namen in 2006 een verdrag aan voor de rechten van mensen met een handicap (IVRPH). Het verdrag geeft mensen met een beperking dezelfde rechten als ieder...

Samen sterk voor kinderen met een hersentumor

20/07/2015

Samen sterk voor kinderen met een hersentumor

Van de kinderen die een hersentumor overleven, ondervindt meer dan 80 procent gevolgen van de tumor en/of de behandeling. Zoals lichamelijke, cognitieve en sociaal-emotionele...

Zorgaanbieders willen landelijke verantwoording Wmo

16/07/2015

Zorgaanbieders willen landelijke verantwoording Wmo

Het project informatievoorziening zorgaanbieders (project iZA) werkt aan een landelijke financiële verantwoording voor Wmo zorg. Dit om te voorkomen dat zorgaanbieders straks...

Richtlijn voor het signaleren van lichamelijke problemen

15/07/2015

Richtlijn voor het signaleren van lichamelijke problemen

In de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking worden lichamelijke klachten niet altijd herkend of tijdig gesignaleerd.

Lesbrief NAH in het najaar gereed

14/07/2015

Lesbrief NAH in het najaar gereed

'De cliënt in zijn kracht - actieve ondersteuning van mensen met niet-aangeboren hersenletsel' is de naam van een nieuwe onderwijsmethode die op dit moment wordt ontwikkeld in...

Video: voorzitters expertisegroepen Carante Groep pitchen onderwerp

13/07/2015

Video: voorzitters expertisegroepen Carante Groep pitchen onderwerp

Deze film is gemaakt tijdens een bijeenkomst van de voorzitters van de expertisegroepen van Carante Groep, samen met de regiegroep Zorgontwikkeling. De voorzitters hielden...

Opleiding interdisciplinair postgraduaat deskundige NAH

13/07/2015

Opleiding interdisciplinair postgraduaat deskundige NAH

Het academiejaar 2014-2015 was de start voor het interdisciplinair postgraduaat deskundige niet-aangeboren hersenletsel van de Hogeschool PXL (in samenwerking met UC Leuven...

Trimbos ontwikkelt handreiking LVB en alcohol of drugs

13/07/2015

Trimbos ontwikkelt handreiking LVB en alcohol of drugs

Mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB) hebben net als ieder ander de vrijheid om hun leven volgens hun eigen keuzes in te richten, zelfbeschikking.

Toolbox Mediaopvoeding kinderen en jeugdigen

10/07/2015

Toolbox Mediaopvoeding kinderen en jeugdigen

Kinderen en jeugdigen van nu groeien op met beeldschermen en gebruiken overal allerlei media. Ouders hebben daar veel vragen over.

Dien jouw projectidee in voor het Nationaal Programma Gehandicapten: Gewoon Bijzonder

06/07/2015

Dien jouw projectidee in voor het Nationaal Programma Gehandicapten: Gewoon Bijzonder

Het Nationaal Programma Gehandicapten (NPG) heeft tot doel kennis te ontwikkelen, te bundelen en toe te passen op de thema’s gezondheid, gedrag en participatie, ten behoeve van...