Toon zoekbalkToon menu

Uitkomsten debat VWS 2016: de knelpunten in wlm en wmo 16/11/2015

Vorige week is het debat gevoerd over de begroting voor Volksgezondheid Welzijn en Sport 2016. Er is vooral ingegaan op de wet langdurige zorg (wlm) en wet maatschappelijke ondersteuning (wmo). Wat zijn knelpunten volgens de politieke partijen?

parlement den haag

VVD: Stappen zetten invoering pvb

De VVD pleit voor stappen in de invoering van persoonsvolgende bekostiging (pvb) zodat cliënten echt de regie kunnen voeren. De regering wordt verzocht om persoonsvolgende bekostiging als volwaardig alternatief uit te werken naast of voor zorg in natura. De invoering van pvb moet volgens de VVD gelijk op gaan met kwaliteitsnormen voor de verpleeghuizen.

D66 & PvdA: Betere voorlichting ouders van gehandicapten > 18 jaar

D66 en PvdA hebben daarnaast gepleit voor uitgebreide en tijdige voorlichting voor de ouders van meervoudig of zwaar verstandelijk gehandicapt kinderen die 18 jaar worden. Onder deze groep zijn veelal onduidelijkheden over zorgcontinuïteit en het regelen van juridische zaken.

Er is een motie aangenomen waarin de regering wordt verzocht deze voorlichting te faciliteren. Ook is aan de staatssecretaris om een brief gevraagd over hoe hij dit gaat uitvoeren.

D66 & PvdA: duidelijkheid over maatwerkprofielen

D66 en de PvdA hebben hun zorgen geuit over het ontbreken van maatwerkprofielen. Dit houdt verband met de herindicatie van kinderen uit de groep WLZ-indiceerbaren. Er moet hier snel duidelijkheid over komen, omdat het veel onrust biedt bij ouders wat zij kunnen verwachten in 2017.

CDA: extra budget voor wmo

Het CDA heeft een amendement ingediend om € 300 miljoen meer beschikbaar te stellen voor de wet maatschappelijke ondersteuning (wmo). Hiervan is €200 miljoen bedoeld voor de Wmo in zijn algemeenheid en € 100 miljoen voor chronisch zieken en gehandicapten.

Over de wijziging in het wetsontwerp wordt in december gestemd.

Bron: VGN - Lees het volledige bericht.