Toon zoekbalkToon menu

Update ontwikkeling lesbrief NAH 13/10/2015

Onlangs startte werkplaats “Deskundigheidsbevordering Sociale Wijkteams Voor & Door Mensen Met Niet-Aangeboren Hersenletsel”. De werkplaats is verbonden aan de onderzoekslijn NA(H)-zorg op maat.

Lesbrief niet-aangeboren hersenletsel

Mensen met niet-aangeboren hersenletsel (NAH) vormen een specifieke, complexe en tegelijk nog behoorlijk onbekende doelgroep in onze maatschappij. NAH is nog voor veel (aankomende) professionals in het zorgveld onbekend terrein. Door de deskundigheid van deze professionals te bevorderen liggen er kansen om de kwaliteit van zorg voor NAH-cliënten te verbeteren.

Wie zijn betrokken vanuit onderzoekslijn NA(H)-Zorg op Maat?

Een korte voorstelronde:

Lesbrief NAH niet-aangeboren hersenletsel dr. Kitty Jurrius 
Dr. K. (Kitty) Jurrius: Associate Lector van de onderzoekslijn NA(H)-zorg op maat.
Deze onderzoekslijn realiseert kennis en praktijkontwikkeling van zorg gericht op de chronische fase van NAH. 

Lesbrief NAH niet-aangeboren hersenletsel drs. Iris van Goes 
Drs. I. (Iris) Goes: junior onderzoeker bij de onderzoekslijn.

Lesbrief NAH niet-aangeboren hersenletsel Kelly Bax 
K. (Kelly) Bax: PR-medewerker bij de onderzoekslijn, tevens verbonden aan de organisatie InteraktContour, werkzaam binnen de sector Maatschappelijke Ondersteuning. Daarnaast lid van het expertteam verbonden aan de wijkteams binnen het Sociaal Domein van de gemeente Almere.

Input & resultaten 2015

Uit het onderzoek ‘Hersenletsel: hoe gaat het nu met u?’ van onderzoekslijn NA(H)-Zorg op Maat blijkt dat cliënten en hun naasten niet alleen in hun omgeving, maar ook bij zorgprofessionals onbegrip kunnen ervaren door gebrek aan voldoende bekendheid en deskundigheid op gebied van NAH.

Daarnaast hebben we waardevolle input mogen ontvangen vanuit zowel NAH-ervaringsdeskundigen en professionals die werken met de doelgroep. Er is gretig gebruik gemaakt van hun kennis, expertise en ervaring in de vorm van een klankbordgroep en digitale feedback. De betrokkenheid was groot en de samenstelling divers.

Behoefte aan voorlichting over NAH

Uit de interviews blijkt dat cliënten behoefte hebben aan voorlichting voor zowel henzelf als hun naasten over de gevolgen van NAH. Zij zien graag gerichte doorverwijzing en aandacht voor gedragsverandering na het ontstaan van NAH. Verder blijkt dat de doelgroep een hoge drempel ervaart als het gaat om hulp vragen en het aanvaarden hiervan.

Wat viel op?

Op basis van alle ingrediënten van de werkplaats en bovenstaande informatie zullen in ieder geval de volgende thema’s die een plek krijgen in de lesbrief over NAH:

  • Kennis over hersenletsel: hoe ontstaat het?
  • Gevolgen (lichamelijk/cognitief/emotioneel/gedragsmatig)
  • Signaleren (van de aanwezigheid van niet-aangeboren hersenletsel)
  • Begrijpen en begrip
  • Rouw en verliesverwerking
  • Doorvragen en omgangsvormen
  • NAH-nazorg en follow up
  • Overzicht van verdere scholing en informatie aangaande NAH

Doel van de lesbrief: onderkennen en informeren

Het doel van de lesbrief is het vergroten van deskundigheid van (aankomende) professionals op gebied van niet-aangeboren hersenletsel. Het middel om dit doel te bereiken is het aanbieden van kennis en het vergroten van vaardigheden. De gekozen vorm hiervoor is een combinatie van theorie en praktische tips en tricks. Hierbij wordt specifiek rekening gehouden met de verschillende vormen van NAH, onzichtbare gevolgen, het signaleren van deze al dan niet onzichtbare gevolgen en bijbehorende gesprekstechnieken en vaardigheden.

Ook is er behoefte aan kennisverspreiding over gesprekstechnieken en vaardigheden (‘do’s and dont’s’), met name bij verminderd ziekte-inzicht.

Ten slotte is er vraag naar een aanvulling op de bestaande signaleringslijsten: Wat zijn zorgwekkende kenmerken in een thuissituatie als je een keukentafelgesprek voert als wijkwerker en iemand voor de eerste keer ontmoet? En wat doe je als er (nog) geen diagnostiek is en iemand niet via de gangbare route instroomt?

Hoe verder met lesbrief NAH

De ervaringen uit de werkplaats worden gebundeld in een digitale en fysieke lesbrief welke als onderwijstool kan worden ingezet voor studenten en voor introducties bij o.a. sociale wijkteams. De aanbevelingen die zijn overgenomen uit de comakers voor de productontwikkeling voor (aankomende) zorgprofessionals, sociale wijkteams en hogescholen zullen vanaf januari 2016 worden verspreid.

Lees meer over Niet-aangeboren hersenletsel

Reageer op deze pagina

Wil je reageren op het Kennisplein Gehandicaptensector? Lees dan eerst de spelregels door.