Toon zoekbalkToon menu

Kom in actie tegen oneigenlijk gebruik van psychofarmaca 12/01/2016

Gedragsmedicatie bewuster gebruiken en oneigenlijk gebruik terugdringen, dat zijn de belangrijkste doelen van het nieuwe landelijke programma ‘het kan beter met minder’. Mensen met dementie of een verstandelijke beperking die onrustig en onbegrepen gedrag vertonen, krijgen vaak kalmerende medicatie ofwel psychofarmaca. Meestal onnodig, want er zijn voldoende alternatieven voorhanden. Doe je mee?

> Meld je direct aan

medicijnen psychofarmacaPsychofarmaca bij onbegrepen gedrag

Mensen met dementie of een verstandelijke beperking krijgen nog te vaak psychofarmaca bij onbegrepen gedrag. Dat constateren cliëntorganisaties, onderzoekers, ministerie van VWS en IGZ. Medicatie bestrijdt acute symptomen (zoals dwalen, agressie of rusteloosheid), maar laat onderliggende oorzaken onopgelost. De medicijnen hebben grote invloed op de persoonlijke levenssfeer van de cliënt, de werkzaamheid is beperkt (slechts 1 op de 5 mensen heeft er baat bij) en de bijwerkingen zijn aanzienlijk.

Sufheid, slecht lopen, moeite met slikken en risico’s op beroerte, longontsteking en overlijden komen regelmatig voor. Alle binnenlandse en buitenlandse richtlijnen geven aan dat alternatieve interventies de voorkeur hebben. Het wetsvoorstel zorg en dwang ondersteunt dit. Uitgangspunt is het principe ‘nee, tenzij…’: beperking van iemands vrijheid, waaronder het onvrijwillig toedienen van gedragsmedicatie, is alleen toegestaan als het niet anders kan.

Wat houdt ons actieprogramma in?

De conferentie in januari 2016 is het startsein voor de werving van 30 zorgorganisaties die zich hard willen maken voor het bewust gebruik van psychofarmaca. Een belangrijke pijler is betrokkenheid van cliënten en hun netwerk. Daarnaast streven we bij de deelnemende organisaties naar 0% oneigenlijk psychofarmacagebruik.

Maar hoe meten we het effect van jullie inspanningen? Dragen ze daadwerkelijk bij aan minder en bewust gebruik van gedragsmedicatie? Het programma ‘het kan beter met minder’ verzorgt ook de monitoring van het proces en het effect bij de 30 organisaties van het actieprogramma. We werken daarin samen met onderzoekers van Centrum Verstandelijke Beperking en Psychiatrie en UMCG. Het programma wil op deze wijze de deelnemende organisaties faciliteren in het vinden van een antwoord op de vraag wat het resultaat en impact is van ieders inspanningen.

Wat levert het programma op

  • Werkveld, experts en andere betrokkenen zijn zich bewust van de gevolgen van psychofarmacagebruik 
  • 30 zorgorganisaties werken aan bewust gebruik van psychofarmaca en streven naar 0% oneigenlijk gebruik 
  • Verhoogde vitaliteit van cliënten 
  • Betere samenwerking tussen professional, cliënt en familie 
  • Monitoren of de gehanteerde aanpak het gewenste effect heeft 
  • Delen van kennis met beroepsgenoten en experts met behulp van een kennisnetwerk

Dit kun je van ons verwachten

  • Een zeer gemotiveerd ondersteuningsteam met expertise over de aanpak van bewust gebruik van psychofarmaca, het leren dat daarvoor nodig is en een gedegen projectaanpak 
  • Toegankelijke kennis, een toolkit, toegang tot leernetwerken en andere middelen die faciliteren 
  • Ambassadeurs en experts die je kunt raadplegen als dat nodig is 
  • Een methodische aanpak inclusief monitoring, zodat de impact van jouw inspanningen ook zichtbaar is

Na aanmelding volgt een intake waarbij we een aantal organisatiekenmerken in beeld brengen. Onderdeel hiervan is de visie op het verminderen van psychofarmaca en het omgaan met probleemgedrag. Bij de samenstelling van de groep deelnemers wordt gekeken naar een evenwichtige verdeling tussen de sectoren en kenmerken van organisaties.

> Meld je aan voor het programma

Lees meer over psychofarmaca en vrijheidsbeperking

Cookies op de website van Kennisplein Gehandicaptensector

Kennisplein Gehandicaptensector gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren.
Ik ga akkoord met het plaatsen van cookies (inclusief tracking cookies).
Niet akkoord en lees meer