Toon zoekbalkToon menu

Levenskwaliteit na beroerte verbetert in eerste halfjaar 28/01/2016

Dat de tijd alle wonden heelt, is slechts ten dele waar. Wie een beroerte heeft gehad, herstelt vooral in het eerste halfjaar. Dat geldt niet alleen voor het fysieke herstel maar ook voor de ervaren kwaliteit van leven, concluderen Maria van Mierlo (UMC Utrecht) en collega’s na onderzoek.

 

hersenen nahIn het kader van de Restore4Stroke-studie vroegen ze 395 patiënten met een CVA naar hun kwaliteit van leven op verschillende domeinen: gezondheidsspecifieke kwaliteit van leven, emotioneel functioneren, beperkingen in participatie en tevredenheid met het leven. Dit deden ze 2, 6, 12 en 24 maanden na de CVA. Er was dus geen nulmeting direct na de CVA. Wel werd op dag 4 bepaald hoe patiënten functioneerden wat betreft adl.

Bij de 368 deelnemers (93,2%) was de kwaliteit van leven na 6 maanden significant verbeterd ten opzichte van het meetmoment na 2 maanden, daarna bleef deze stabiel. Alleen de tevredenheid met het leven verbeterde ook in het volgende halfjaar nog significant. Dit kwam volledig voor rekening van de patiënten die op dag 4 al zelfstandig waren voor hun adl; degenen die na 4 dagen adl-afhankelijk waren, ervaarden gemiddeld geen verbetering in hun levenstevredenheid.

Overigens herstelde de onderzoekspopulatie relatief snel van de CVA, waarschijnlijk doordat patiënten die voordien al adl-afhankelijk waren of tekenen vertoonden van cognitieve beperkingen, werden uitgesloten van deelname. Op de 4e dag na de beroerte was slechts 33% adl-afhankelijk, na 2 maanden nog maar 10%. De hypothese dat de levenskwaliteit op de lange termijn verbetert doordat de patiënt leert leven met zijn of haar beperkingen is in deze studie dus niet zozeer verworpen, maar vooral niet uitgebreid getest.

Bron: HersenletselNet Overijssel

Meer over dit onderwerp