Toon zoekbalkToon menu

Reguliere schoolklas stimulerend voor kinderen met meervoudige beperking 05/01/2016

In een ‘Samen naar School’-klas gaan kinderen met een meervoudige beperking naar een reguliere school. Zij hebben een eigen aangepast klaslokaal. Zoveel mogelijk sluiten de kinderen aan bij de school.

 

Kinderen spelenSamen naar School biedt voor kinderen met (ernstig) meervoudige beperking een stimulerende leeromgeving. Uitgangspunt is dat ieder kind kan leren.

Elkaar leren kennen en begrijpen

De kinderen met een beperking nemen in een ‘Samen naar School’-klas deel aan activiteiten in en met de klas die bij hun leeftijd past. Kinderen kunnen heel veel samen doen, bijvoorbeeld tijdens het kringgesprek, de muziekles, het voorlezen, het speelkwartier en het eten en drinken. Zo leren kinderen met en zonder handicap elkaar kennen en begrijpen, wat goed is voor de ontwikkeling van alle betrokken kinderen.

Landelijke beweging

In 2015 is NSGK gestart met het project Samen naar School. De stichting helpt bij de oprichting van zo’n twintig Samen naar School klassen, verspreid door Nederland. Samen met de klassen die al langer bestonden, zijn er nu twaalf klassen die langzaam uitgroeien tot een landelijke beweging. Zodat in steeds meer plaatsen in Nederland kinderen met een ernstig meervoudige beperking naar school kunnen in hun eigen buurt, samen met hun broertjes, zusjes en buurtgenootjes.

Meer informatie over dit thema