Toon zoekbalkToon menu

Visuele beperking

Implementeren van kennis: geen eenvoudige klus 27/07/2016

Hoe zorg je ervoor dat de aanwezige informatie binnen een organisatie ook daadwerkelijk gebruikt wordt? Implementatiedeskundige Inesz van Benten heeft Bartiméus bij dit vraagstuk geholpen. 'Veel informatie blijkt onvoldoende geïmplementeerd', aldus Bartiméus innovatie- en kennisdirecteur Van Woudenberg.

Kennis hersenenBartiméus biedt ondersteuning aan mensen die blind of slechtziend zijn. Hoewel Bartiméus een actief kennisbeleid heeft, blijkt veel informatie onvoldoende geïmplementeerd. Bij Bartiméus zijn 17 kennisgroepen opgezet om kennis te ontwikkelen en te delen met collega's. ‘De implementatie van al die kennis was echter zeer weerbarstig. Als kennis niet bij zorgverleners en cliënten komt, doen we hen tekort’, aldus innovatie- en kennisdirecteur Van Woudenberg.

130 onderwerpen

Uit een inventarisatie blijkt dat de organisatie actie moest ondernemen op 130 onderwerpen. Van Woudenberg: ‘Het was duidelijk dat we de kennis op al deze gebieden nooit in één keer konden invoeren. We zijn in gesprek gegaan met de medewerkers en het management waarbij we ons afvroegen: waar zijn cliënten het meest mee gediend en wat zijn de meest kansrijke projecten?’

Het leidde tot een selectie van 25 onderwerpen waarbij Bartiméus de nieuwste kennis is gaan toepassen in de dagelijkse praktijk. Zodra de kennis van 1 onderwerp is geïmplementeerd, wordt een nieuw onderwerp toegevoegd.

Geleerde lessen

Bartiméus heeft een aantal belangrijke lessen geleerd. ‘Als je kennis gaat implementeren, moet de organisatie het belang ervan voor honderd procent onderschrijven, zorgen dat de juiste randvoorwaarden er zijn en dat mensen vrijgemaakt worden om kennis over te dragen en te ontvangen’, aldus Van Woudenberg.

‘Je moet ervoor zorgen dat implementeren vanzelfsprekend bij het werk gaat horen. Op die manier is de kenniscirkel rond: niet alleen kennis ontwikkelen, maar deze ook gebruiken. We willen waarde toevoegen aan het leven van mensen met een visuele beperking en werken naar de laatste inzichten. Dat kunnen we alleen waarmaken als we de nieuwste kennis ook echt in de praktijk brengen.’

Wil je meer weten? Lees dit artikel in Mediator.

Bron: Mediator

Lees meer