Toon zoekbalkToon menu

Signaalrapport: klem in zorgsysteem 24/07/2017

Mensen met een complexe zorgvraag moeten vaak veel moeite doen om passende zorg te krijgen of blijven in de jeugdzorg verstoken van adequate zorg. Dit blijkt uit een signaalrapport van Ieder(in), Patiëntenfederatie Nederland en MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid, KBO-PCOB, MEZZO en Kansplus.

Signaalrapport-zorgsysteem-jeugdzorg-mensen-met-beperking-gemeenten

De samenwerkende belangen- en cliëntenorganisaties ontvingen ruim 30.000 meldingen die tussen 1 april 2016 en 31 maart 2017. Download hier het volledige rapport.

Signaalrapport

Het nieuwe stelsel voor langdurige zorg - dat in 2015 is ingevoerd - zou juist mensen met complexe problemen beter gaan bedienen. Maar die belofte is niet waargemaakt, blijkt uit 30.000 meldingen die in een jaar zijn binnengekomen bij de belangen- en cliëntenorganisaties.

Bureaucratie

Mensen die langdurig zorg nodig hebben, lijden onder de bureaucratie, omdat:

  • Ze langs veel loketten moeten
  • Ze te maken krijgen met lange aanvraagprocedures
  • Er lange wachttijden zijn bij het toekennen van voorzieningen
  • Ze hinder ondervinden van verschraling van voorzieningen door bezuinigingen

Goede zorg kost strijd en doorzettingsvermogen

Goede zorg ontvangen vanuit de Gemeente blijkt het grootste struikelblok. Veel mensen melden dat gemeenten in het keukentafelgesprek een vast zorgrecept proberen op te dringen. Zodra er hulp van naasten of een onafhankelijk cliëntondersteuner bij komt krijgt de cliënt pas mogelijkheden aangeboden om zorg op maat te ontvangen. Dezelfde problematiek is zichtbaar bij een complexe zorgvraag omtrent het pgb. Zo blijkt uit de meldingen dat sommige Gemeenten aangeven dat ze niet meedoen met het pgb. Daarnaast kan het erg lang duren voordat de Jeugdwet het pgb heeft toegekend, omdat expertise op het gebied van jeugd ontbreekt. Hierdoor wordt er slechts weinig tot lichte zorg aangeboden, terwijl een cliënt eigenlijk betere zorg nodig heeft.

Aanbevelingen

De organisaties vinden dat de langdurige zorg makkelijker toegankelijker moet worden. Ze pleiten er daarom voor dat het eerste loket waar een zorgvrager zich meldt, verantwoordelijk wordt voor het regelen van alle benodigde zorg (de integrale oplossing).

Lees meer:

Reageer op deze pagina

Wil je reageren op het Kennisplein Gehandicaptensector? Lees dan eerst de spelregels door.