Toon zoekbalkToon menu

Schakelteam: blijf communiceren en vraag door 08/06/2017

Er is steeds meer aandacht voor personen met verward gedrag. Daarom stellen de Ministeries van VWS en Veiligheid en Justitie en de Vereniging Nederlandse Gemeenten een Schakelteam in. Er zijn negen bouwstenen ontwikkeld om verward gedrag zo veel mogelijk te voorkomen en om de opvang en begeleiding te verbeteren.

schakelteam-aanpak-vng-vws-verward-gedrag

Negen bouwstenen

De aanpak van het Schakelteam verwarde personen is gebaseerd op negen bouwstenen:

  1. Inbreng van mensen met verward gedrag en omgeving
  2. Preventie en levensstructuur
  3. Vroegtijdige signalering
  4. Melding
  5. Beoordeling en risico-taxatie
  6. Toeleiding naar zorg of ondersteuning
  7. Passend vervoer, zoals ‘psycholances’
  8. Passende ondersteuning, zorg en straf
  9. Informatievoorziening en informatie delen

Handen in één slaan

Belangrijk in de hele aanpak is dat mensen zelf centraal staan en niet het systeem of de organisatie. Zodra ervaringsdeskundigen en familieleden meedenken over een sluitende aanpak komt dit de cliënt ten goede. Het aanbieden van opleidingen, aanschaffen van een SCIL-screener (vragenlijst die indicatie geeft of er sprake is van een LVB) en het verbeteren van het acceptatieniveau kan helpen.

Verstandelijke beperking reden verward gedrag

Een groot deel van de mensen met verward gedrag kan een verstandelijke beperking hebben. Uit steeds meer analyses van kwetsbare groepen, zoals zorgmijders en gedetineerden, blijkt dat het om veel meer mensen gaat dan eerder werd gedacht. De cijfers liegen er niet om: 29% van de mensen in de opvang voor dak- en thuislozen heeft een lichte verstandelijke beperking. Het leger des Heils kwam zelfs tot 40 procent in een eigen onderzoek.

Signalen

Herkennen van signalen van verstandelijke beperking is het allerbelangrijkst. Mensen die zwakbegaafd zijn of licht verstandelijk beperkt, hebben eerder kans om verward te raken volgens arts Michiel Vermaak (AVG). Ook geeft hij aan dat stress een daling van je IQ veroorzaakt. Het creëren van rust en het stellen van controlevragen is daarom belangrijk. Als het IQ al aan de lage kant is, kan het moeilijker worden om problemen op te lossen.

Bron: VGN

Meer informatie

Reageer op deze pagina

Wil je reageren op het Kennisplein Gehandicaptensector? Lees dan eerst de spelregels door.