Toon zoekbalkToon menu

Eigen regie

Vijf gemeenten krijgen groen licht voor bijstand-experiment 24/08/2017

In diverse gemeenten zijn experimenten met bijstand. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid biedt gemeenten de mogelijkheid om soepeler met regels om te gaan. Dit kan mensen met een arbeidsbeperking ten goede komen.

geld-gemeenten-bijstand-experiment-ministerie

Het experiment vanuit het ministerie duurt twee jaar.

Participatiewet

Begin juli kregen de eerste vijf gemeenten toestemming van het ministerie om te experimenteren met de bijstand en de Participatiewet. Daarbij ging het om Wageningen, Groningen, Ten Boer, Tilburg en Deventer. De gemeenten Utrecht en Nijmegen moeten nog toestemming krijgen van het ministerie om met hun experimenten te beginnen.

Vrijstelling sollicitatieplicht

Mensen van wie duidelijk is dat zij niet snel een reguliere baan vinden, worden vrijgesteld van de verplichte sollicitaties. Veel van deze mensen zijn actief als vrijwilliger of mantelzorger. Verplichtingen en controles zijn belastend en leveren vaak niet veel op. Daarbij brengen ze wel hoge administratieve lasten en uitvoeringskosten. Door vrijstelling krijgen mensen meer rust en ruimte om activiteiten te ondernemen die goed passen en maatschappelijk gezien waardevol zijn.

Meer verdienen naast de uitkering

Gemeenten experimenteren ook om een mogelijkheid aan te bieden waarbij mensen geld kunnen verdienen naast de uitkering. Momenteel is dit niet mogelijk, omdat de huidige regels dit niet aanbieden. Een kleine parttime baan levert financieel niet veel op of leidt zelfs tot flinke kortingen op de uitkering. Dat stimuleert niet en houdt zo mensen 'gevangen in de uitkering’, redeneert de gemeente Groningen, een van de deelnemers aan het experiment.

Eigen weg

Sommige gemeenten zoeken los van het landelijke experiment hun eigen weg. Oss en Apeldoorn zijn voorbeelden van gemeenten die dat doen met het project ‘Regelluw’. Ze gaan uit van de bestaande mogelijkheden binnen de Participatiewet. Wel met dezelfde bedoeling als het landelijke experiment: minder strenge regels en sancties, meer vrijheid en meer begeleiding voor mensen die daar echt iets aan hebben.

Lees ook: