Toon zoekbalkToon menu

Verstandelijke beperking

Gehandicaptenzorg verenigt zich in Stichting POS 13/04/2018

Radar, Estinea en Arduin slaan de handen ineen met de oprichting van Stichting POS Nederland. Samen met andere zorgorganisaties voor mensen met een verstandelijke beperking bundelen zij de krachten om de ondersteuning rondom de Kwaliteit van Bestaan te verbeteren.

kwaliteit-bestaan-gehandicaptenzorg-pos

pos-instrument

Stichting POS Nederland wil met zijn oprichting de Persoonlijke Ondersteuningsuitkomsten Schaal (POS) en de Supports Intensity Scale (SIS) beter op de kaart zetten in de gehandicaptenzorg.

POS-instrument

tipDe POS is een meetinstrument dat in de gehandicaptenzorg wordt gebruikt om de Kwaliteit van Bestaan voor cliënten te verbeteren. In een POS-gesprek staat de kwaliteit van bestaan van de cliënt centraal. Je onderzoekt de mate van eigen regie, betrokkenheid bij de samenleving en persoonlijke ontwikkeling. De uitkomst van het gesprek is het nieuwe vertrekpunt voor het ondersteuningsplan. Lees meer over de Persoonsgerichte Ondersteuningsuitkomsten Schaal (POS).

Samenwerking gehandicaptenzorg

Naast de drie oprichters nemen ook Orion, Lievegoed, MEE Zuid-Holland Noord en Maatschappelijk Werk Walcheren deel aan de stichting. We zetten de voordelen van deze samenwerking op een rij:

  • mogelijkheid om kennis en ervaring uit te wisselen
  • verwerving van nieuwe inzichten
  • mogelijkheid tot ontwikkeling van nieuwe methodieken

Nieuwe methodieken

Stichting POS Nederland voorziet onder andere in trainingen en studiedagen over de ondersteuning en Kwaliteit van Bestaan. Op 31 mei 2018 is de eerste studiedag. Naast het aanbieden van workshops is het nieuwe gebruikersplatform ook een plek waar mensen elkaar ontmoeten én nieuwe methodieken ontwikkelen. De wetenschappelijke adviesraad toetst de ontwikkelingen. 

Internationale samenwerkingen

Europese landen werken ook met het POS-instrument. Zo heeft Stichting POS Nederland ook contact met Duitse, Belgische en Spaanse zorgorganisaties. Dit maakt kennisdeling op grote schaal mogelijk. Het doel van de stichting is dan ook een breed draagvlak creëren en doorontwikkeling van POS-uitkomsten. Op deze manier kan elke zorgorganisatie zelf zijn ondersteuningsbeleid voor mensen met een beperking verbeteren.

Meer informatie:

Reageer op deze pagina

Wil je reageren op het Kennisplein Gehandicaptensector? Lees dan eerst de spelregels door.