Toon zoekbalkToon menu

Gewoon Bijzonder zoekt aansluiting bij gemeenten 13/04/2016

ZonMw-programma Gewoon Bijzonder wil via de ‘Raad van 15’: een klankbordgroep van wethouders, gemeenten betrekken bij het programma. Zodat gemeenten hun gehandicaptenbeleid beter vorm kunnen geven en uitvoeren, en mensen met een beperking beter kunnen deelnemen aan de samenleving.
 
Met de transitie in de zorg hebben gemeenten meer verantwoordelijkheden gekregen voor mensen met een beperking. Daarnaast doet het ‘VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap’, dat naar verwachting binnenkort geratificeerd wordt, een beroep op gemeenten om maatschappelijke participatie van mensen met een beperking zo veel mogelijk te bevorderen. Deze twee ontwikkelingen maken dat het programma Gewoon Bijzonder ook voor gemeenten van waarde kan zijn.

Klankbordgroep van wethouders 

Gewoon Bijzonder heeft de ‘Raad van 15’, een klankbordgroep van wethouders uit de kleinere Nederlandse gemeenten ingericht om aansluiting van gemeenten bij Gewoon Bijzonder te bevorderen en hun wensen en ideeën mee te kunnen nemen in het programma. Ook de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) is nauw betrokken.

Welke kennisvragen hebben gemeenten?

Gewoon Bijzonder wil de bijeenkomsten gebruiken om na te gaan welke kennisvragen gemeenten hebben over aspecten van zorgverlening aan en begeleiding van mensen met een verstandelijke beperking of niet-aangeboren hersenletsel. Verder wil ZonMw ideeën en plannen toetsen bij gemeenten, om zo het programma Gewoon Bijzonder verder inhoudelijk vorm te geven. Ten slotte wil Gewoon Bijzonder gemeenten een platform bieden om met elkaar ervaringen uit te wisselen als het gaat om het vormgeven van hun gehandicaptenbeleid.
>> Lees meer over de ‘Raad van 15’ op de website van ZonMw

Naar het Nationaal Programma Gehandicapten 'Gewoon Bijzonder'