Toon zoekbalkToon menu

‘De verrijkte leidraad helpt je om kritisch te kijken’ 21/02/2019

Een verrijkte leidraad voor professionele zorg aan ouderen met verstandelijke beperkingen die wonen in een zorginstelling. Die is er nu – na de twee fases van het project ‘Ouderen in het Vizier’. ‘Ouderen in het Vizier’ is één van de 4 ‘In het Vizier-projecten’ vanuit het programma Gewoon Bijzonder van ZonMw. In die projecten werken ZonMw en het Kennisplein samen aan het bundelen van kennis die over zorg en ondersteuning beschikbaar is.

marion-kersten-leidraad-oud-gelukkigDe projecten stimuleren dat kennis uit de praktijk wordt toegepast en actief wordt gedeeld en uitgewisseld. Elk project richt zich op een thema en een bepaalde doelgroep. Bij ‘Ouderen in het Vizier’ staan ouderen met verstandelijke beperkingen centraal.

In dit interview geven Marion Kersten (senior beleidsmedewerker bij VGN) en Jan Willem Schuurman (commissielid bij het programma Gewoon Bijzonder en directeur van het Expertisecentrum bij Amerpoort) hun visie op de leidraad ‘Oud en Gelukkig’. Wat maakt de leidraad zo waardevol en hoe sluit die aan bij de ‘toolkit Ouderen’ voor professionals uit het sociaal domein en bij de kennisbundel ‘Ouderen met verstandelijke beperkingen’, die ontwikkeld is voor mbo- en hbo-studenten?

Goede wisselwerking

Marion vertelt: ‘De leidraad uit de eerste projectfase hebben we nu samen met zorgprofessionals in leernetwerken verder ontwikkeld en bij 10 zorgaanbieders ingevoerd. Die leernetwerken zijn kleine projectgroepjes waarin professionals ervaringen, ideeën en problemen uit de praktijk delen. Dit uitwisselen is heel goed gegaan, het was echt de kracht van de tweede fase. Dankzij een goede samenwerking in de leernetwerken hebben we nu een praktische leidraad. Deze staat vol met best practices en bruikbare informatie die beleidsmakers, ouderen met verstandelijke beperkingen en hun verzorgers helpt, met tips en voorbeelden.’

Scherpere blik

Ook Jan Willem is enthousiast over de leidraad: ‘De leidraad geeft je een scherpere kijk op dingen. Het zorgt ervoor dat je vragen gaat stellen bij het gedrag van ouderen met verstandelijke beperkingen. Doet een cliënt dit omdat hij een verstandelijke beperking heeft? Of komt dit door een andere aandoening of ziekte die kan horen bij het ouder worden, zoals bijvoorbeeld dementie?’ Jan Willem vindt, net als Marion, dat de leernetwerken alle kennis goed en betrouwbaar hebben opgehaald: ‘Het ophalen en bundelen van de kennis over ouderen met verstandelijke beperkingen is enorm goed gelukt. De beurt is aan de zorgaanbieders om de kennis uit de leidraad toe te passen in de praktijk.’

Toolkit en kennisbundel

Marion benadrukt dat de leidraad een mooie aanvulling is op de toolkit voor zorg- en beleidsprofessionals uit het sociaal domein, die de VGN eerder liet samenstellen. En op de digitale kennisbundel, met lesmateriaal voor studenten van zorgopleidingen aan hbo- en mbo-onderwijsinstellingen. Marion: ‘Die kennisbundel bevat waardevolle informatie en opdrachten voor de toekomstige zorgprofessionals. Zo leren de studenten hoe ouderen met verstandelijke beperkingen het best verzorgd en geholpen kunnen worden. De kennisbundel hebben we getest, in een pilot. Die pilot was een succes. De kennisbundel vult volgens docenten de lesstof goed aan.’

Toepassen, beoordelen en aanscherpen

Het project heeft dus mooie resultaten opgeleverd – die vragen om een brede toepassing in de praktijk. Maar hier stopt het niet. Jan Willem: ‘Wat goed zou zijn, is dat we het cyclisch maken. Dus dat we over een paar jaar de leidraad beoordelen en toetsen of deze nog steeds aansluit bij de praktijk. Moeten we de leidraad aanpassen? Of werkt alles nog prima? Dan zorgen we samen voor meer kennis over en betere zorg aan ouderen met verstandelijke beperkingen, nu en in de toekomst.’

Wil je meer weten over de leidraad, toolkit of de kennisbundel? Ga naar:

Reageer op deze pagina

Wil je reageren op het Kennisplein Gehandicaptensector? Lees dan eerst de spelregels door.