Toon zoekbalkToon menu

Zorg en dwang

Handreiking Wet zorg en dwang voor zorgaanbieders 03/10/2019

De Wet zorg en dwang (Wzd) treedt vanaf 1 januari 2020 in werking. VGN en ActiZ delen een handreiking ter voorbereiding op deze wet. Deze handreiking (86 pagina's) is geschreven in opdracht en in nauwe afstemming met het Ministerie van VWS.

De Eerste Kamer heeft de Wet zorg en dwang (Wzd) op 23 januari 2018 aangenomen. Inmiddels is er een aanpassingswet opgesteld. Deze geeft verdere invulling van onvrijwillige zorg thuis, de zorgverantwoordelijke en externe deskundigheid. De aanpassingswet is in behandeling bij de Tweede Kamer.
Lees verder
De wet wordt samen met de Wet verplichte ggz de opvolger van de wet Bopz. Het doel van de wet is veilige en goede zorg aan de cliënt bieden, ook aan mensen die daarover moeilijk zelf kunnen beslissen of niet willen.

Stappenplan

De zorg voor mensen met een beperking en ouderen met dementie moet zoveel mogelijk op vrijwillige basis plaatsvinden. Soms kunnen mensen met een verstandelijke beperking of dementie niet goed (meer) zelf inschatten wat goed voor hen is. De Wet zorg en dwang voorziet dan in een aantal mogelijkheden om toch zorg te bieden die noodzakelijk is. Daarvoor moet een stappenplan worden doorlopen.

Handreiking voor zorg aanbieders

Is jouw organisatie klaar voor de Wet zorg en dwang?

De taken van het management staan beschreven in de flyer Is uw organisatie klaar voor de Wzd? (pdf, sept 2019) van Vilans.

Reageer op deze pagina

Wil je reageren op het Kennisplein Gehandicaptensector? Lees dan eerst de spelregels door.Reacties

Cora Ledder 15/10/2019

Mooi dat alle actuele en relevante documenten nu hier bij elaar staan. Een tip is misschien om hier ook een link te plaatsen naar de visie van de Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd. Cora Ledder, calamiteitenonderzoek bij Move professionals https://www.moveprofessionals.nl/wat-doet-move-nieuw/calamiteitenonderzoek.html