Toon zoekbalkToon menu

Licht verstandelijke beperking

Ministerie van Justitie en Veiligheid en ZonMw slaan handen ineen 17/01/2018

Het ministerie van Justitie en Veiligheid en ZonMw slaan de handen ineen en startten de subsidieoproep ‘LVB en veiligheid’. Daarin worden gemeenten en andere partners uitgenodigd om voorstellen in te dienen voor proeftuinen.

ministerie-justitie-veiligheid-zonMw-lvb-licht-verstandelijke-beperking-handicap-gehandicaptenzorg-subsidieoproep

Uit diverse onderzoeken blijkt dat een grote groep mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB) moeite heeft om mee te komen in de maatschappij. Daarbij zijn zij oververtegenwoordigd in projecten van Bureau HALT of verschillende begeleidingstrajecten om waarbij de focus ligt om mensen op het rechte pad te brengen en/of te houden. Van die totale groep die hierbij betrokken is heeft 42% een verstandelijke beperking en bijna de helft vertoond verward gedrag. 'Iets kan nog zo goed geregeld zijn op papier, toch gaat het vaak mis in de vertaling naar de praktijk. De eigen regie die wij van LVB’ers verwachten is voor velen van hen teveel gevraagd,' aldus Hasan Göleli hoofd van de afdeling Veiligheid met Sociaal domein bij het ministerie van Justitie en Veiligheid.

Subsidieronde

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor deze kwetsbare groep. De verantwoordelijkheden (zoals eigen regie, zelfredzaamheid) zijn voor deze doelgroep te veel gevraagd, waardoor ze moeilijk verder komen. De nieuwe subsidieronde is gericht op ondersteuning van gemeenten bij het ontwikkelen van een aanpak voor LVB’ers die (relatief vaak!) in aanraking komen met justitie. Het gaat om het ontwikkelen van een aanpak die past bij de lokale context van de gemeente. In oktober 2018 moet overal in Nederland een goed werkende aanpak voor mensen met verward gedrag zijn.

Mensen met licht verstandelijke beperking reden verward gedrag

In een interview met ZonMw doet Hasan Göleli de volgende uitspraken:

  1. ‘De meeste mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB) doen het gelukkig goed in de maatschappij. Maar dat geldt niet voor een grote groep mensen met een LVB: zij hebben niet voldoende vaardigheden om bijvoorbeeld met toenemende digitalisering om te gaan. Dit leidt op verschillende vlakken tot problemen: we zien bij deze groep meer schooluitval, werkeloosheid, dakloosheid en gezondheidsproblemen. Zij krijgen in hun leven regelmatig te maken met een omgeving die ze niet goed begrijpen en dit leidt tot stress. Uit onderzoek blijkt dat zelfs iemand met een gemiddeld IQ onder stress moeite heeft om rationeel te handelen.'
  2. ‘Lokaal en nationaal is veel redelijk verkokerd georganiseerd, terwijl mensen met LVB juist baat hebben bij ontkokering. In de praktijk zijn er bij meervoudige en complexe problemen vaak verschillende hulpverleners betrokken vanuit verschillende instanties. Zij weten niet altijd van elkaar wat ze doen en kunnen elkaar daardoor onbedoeld tegenwerken. We zien dat er op lokaal niveau behoefte is om hier iets aan te doen.’
  3. 'Het vroegtijdig signaleren, herkennen en vooral ook delen van de problemen de helft van het werk. ‘Vervolgens moeten de juiste partners, waaronder gemeenten, zorginstellingen en onderwijsorganisaties, elkaar beter weten te vinden om gerichter en slimmer samen te werken aan een oplossing. Dit moet zo behapbaar en overzichtelijk mogelijk zijn, zodat mensen met een licht verstandelijke beperking het goed kunnen begrijpen. We willen voorkomen dat deze kwetsbare mensen in de problemen komen. En áls ze in de problemen komen, dan willen we ze helpen om daar zo snel mogelijk weer uit te komen.’

Ondersteuning

Zodra mensen met een licht verstandelijke beperking (na een gevangenisstraf of een verblijf in een gesloten instellen) weer terugkeren in de maatschappij blijken de voorzieningen onvoldoende. Zonder hulp is de kans op terugval groot. Ze hebben ondersteuning nodig op het gebied van zorg, onderwijs, veiligheid, wonen, werk en inkomen.

Reageer op deze pagina

JOUW REACTIE
Wil je een link invoegen in de tekst? Zet de link tussen vierkante haken: [www.kennispleingehandicaptensector.nl]

Cookies op de website van Kennisplein Gehandicaptensector

Kennisplein Gehandicaptensector gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren.
Ik ga akkoord met het plaatsen van cookies (inclusief tracking cookies).
Niet akkoord en lees meer