Toon zoekbalkToon menu

Niet-aangeboren hersenletsel

Vier jaar subsidie voor kennisnetwerk niet-aangeboren hersenletsel 31/08/2016

ZonMw en de Hersenstichting kennen een subsidie van € 600.000,- toe voor het opzetten en uitvoeren van 'NAH-kennisnetwerk Gewoon Bijzonder’.

NAH netwerk hersenen

Het netwerk gaat de komende 4 jaar zorgen voor meer kennis en samenwerking op het gebied van participatie van mensen met niet-aangeboren hersenletsel.

In het netwerk werken getroffenen en hun naasten samen met universiteiten, kennisorganisaties, belangenorganisaties en zorgorganisaties.

Drie projecten over participatie met NAH

Kitty Jurrius onderzoeker hersenletsek nahKitty Jurrius, associate lector NA(H)-zorg op maat bij Windesheim Flevoland, wordt coördinator van het netwerk en is blij met de subsidie: ‘Na een jaar van voorbereiden kunnen we nu aan de slag. Door goed samen te werken kunnen we kennis snel delen en onderzoeken vertalen naar concrete tools en producten.'

Gedurende de vier jaar staan drie projecten centraal:

  • Het eerste project is het ontwikkelen van een openbare databank waarin kennis over NAH verzameld wordt.
  • Het doel van het tweede project is het vergroten van de invloed van mensen met NAH.
  • Het derde project richt zich op maatschappelijke participatie. Onderzoekers betrekken werkgevers, scholen en vrijwilligersorganisaties en ondersteunen bij planvorming en uitvoering om mensen met NAH in hun organisaties te laten deelnemen.

Partners kennisnetwerk

Aangesloten partners zijn de patiëntenvereniging Hersenletsel.nl, Hogeschool Windesheim Flevoland, Maastricht University, Vrije Universiteit Amsterdam, VU Medisch Centrum, Heliomare, Radboudumc, kennisinstituut Vilans en Hersenz (een samenwerkingsverband van twaalf zorgaanbieders voor NAH). Alle regio’s van Nederland zijn vertegenwoordigd.

Gewoon Bijzonder, Nationaal Programma Gehandicapten

Gewoon Bijzonder, het Nationaal Programma Gehandicapten wil betere zorg en ondersteuning realiseren voor mensen met een verstandelijke beperking, meervoudige beperking of niet-aangeboren hersenletsel. ZonMw organiseert en regisseert het programma. Het Kennisplein Gehandicaptensector maakt de kennis & informatie uit de projecten van Gewoon Bijzonder voor de sector beschikbaar.

Meer informatie

Wil je meer weten? Neem dan contact op met Marian Sprenkeler via 088 469 7576 of 06 22240994. Dat kan ook via e-mail: m.sprenkeler@windesheim.nl of ga naar de website van Windesheim Flevoland.

Reageer op deze pagina

Wil je reageren op het Kennisplein Gehandicaptensector? Lees dan eerst de spelregels door.