Toon zoekbalkToon menu

Kinderwens en ouderschap

Wat werkt voor ouders met een licht verstandelijke beperking? 10/10/2017

In 2008 startte het onderzoek ‘Wat Werkt voor ouders met verstandelijke beperkingen?’ Het onderzoek richtte zich op drie deelgebieden. Namelijk de bereidheid van ouders met beperkingen om hulp te vragen en te accepteren, de beschikbaarheid van een steunend sociaal netwerk en het deelnemen aan effectieve interventies. Tijdens een praktijkcongres op dinsdag 10 oktober 2017 werden de resultaten met begeleiders uit de praktijk gedeeld. In lezingen, workshops én met de presentatie van een animatie.

 

Let op: binnenkort verschijnt er op het Kennisplein een uitgebreid verslag van het Congres Ouderschap Watwerkt.

https://www.youtube.com/watch?v=8-L5wlBRQ0E

Voor alle ouders is opvoeden een complexe taak. Voor ouders met beperkingen is de opvoedingssituatie vaak nog complexer. Toch zijn er ouders met beperkingen die het ondanks deze risicovolle context redelijk tot goed doen. De kwaliteit van de ondersteuning die zij krijgen, is daarvoor belangrijk. En dus ook ondersteuning door begeleiders die geloven dat ouders kunnen groeien in hun rol. En dat is niet vanzelfsprekend. In het onderzoek “Wat Werkt?” was 41% van de begeleiders er niet van overtuigd dat ouders met beperkingen hun opvoedingsvaardigheden kunnen verbeteren. Een belangrijke bevinding, omdat dit onderzoek juist laat zien dat ouders sneller om hulp vragen bij begeleiders, die ervan overtuigd zijn dat er nog ruimte is om de opvoedvaardigheden van de ouders te verbeteren.

Opvoedprogramma’s afstemmen op leerstijl

Het onderzoek toonde eveneens aan dat ouders kunnen profiteren van opvoedprogramma’s, mits deze zijn afgestemd op de leerstijl van de ouders. Een programma dat zich richt op de sensitiviteit van ouders en al bewezen effectief is voor ouders zonder beperking is de VIPP-SD. In het onderzoek “Wat Werkt?” is dit programma aangepast voor ouders met een beperking: VIPP-LD (Learning Difficulties). Het onderzoek liet zien dat de opvoedstress van ouders na inzet van deze interventie omlaag ging.

Sociaal netwerk informeren en activeren: samen met ouders

Het onderzoek richtte zich tenslotte op de ervaringen van het familie en vrienden van ouders met een verstandelijke beperking. Deze zijn vaak klein en ouders ervaren regelmatig weinig steun. Er liggen kansen voor begeleiders door de omgeving te voorzien van kennis. Kennis over het hebben van een beperking en de gevolgen hiervan in het dagelijks leven, zodat familie en vrienden beter kunnen helpen. Professionals hebben dus een belangrijke rol in het verbeteren van de zorg voor ouders met verstandelijke beperking, en daarmee in de levens van ouders en kinderen.

Het onderzoek is geïnitieerd vanuit het Werkgezelschap Ouderschap en Kinderwens en werd ondergebracht bij de Vrije Universiteit Amsterdam. Ook de animatie is mogelijk gemaakt door dit Werkgezelschap.

Lees meer:

Reageer op deze pagina

Wil je reageren op het Kennisplein Gehandicaptensector? Lees dan eerst de spelregels door.