Toon zoekbalkToon menu

Gewoon Bijzonder

Terugblik startbijeenkomsten netwerk Samen denken, Samen doen 02/05/2019

Ter introductie van het onderzoeksproject Samen denken, samen doen, hebben vier startbijeenkomsten plaatsgevonden in verschillende regio’s van het land. Bij deze bijeenkomsten waren artsen, gedragskundigen en managers en verdere belangstellenden van verschillende VB- en GGZ-instellingen aanwezig. Tijdens de bijeenkomsten is het onderzoeksproject toegelicht.

Hoofdonderzoeker Gerda de Kuijper heeft uitgelegd dat het doel van het onderzoek is om een integratief zorgaanbod te ontwikkelen op het snijvlak van verstandelijke beperking en geestelijke gezondheidszorg, speciaal gericht op mensen met complexe problematiek die off-label psychofarmaca gebruiken. Integratief houdt in dat er één gezamenlijk zorgaanbod is door professionals vanuit VB-zorg en GGZ, waarbij alle beschikbare kennis en expertise vanuit beide sectoren als één geheel ingezet en verder ontwikkeld wordt in nauwe samenwerking met verzorgers, ouders en/of wettelijk vertegenwoordigers. Hieronder een aantal quotes van de startbijeenkomsten.
samen-denken-samen-doen-gewoon-bijzonder

Startbijeenkomst Assen

Locatie: Centrum Verstandelijke Beperking en Psychiatrie (30 oktober 2018)
  • “Wat is het verschil tussen een integratief zorgteam en de huidige zorg?”
  • “Het verschil is letterlijk ‘Samen denken, samen doen’. Het integratieve zorgteam is één specialistisch team van VB- en GGZ-professionals die samen denken en samen doen. Door middel van de samenwerking in het integratieve team kunnen zij goede, tijdige, adequate, effectieve en efficiënte zorg bieden. Een VB-team met een psychiater als consulent of een GGZ-team waarbij VB-expertise mist is niet hetzelfde als een integratief zorgteam, omdat hierbij het zorgaanbod gefragmenteerd is.”

Startbijeenkomst Losser

Locatie Ontmoetingscentrum op de LosserHof (14 november 2018) 
  • “Wat is de meerwaarde van een integratief zorgteam?”
  • “De meerwaarde van een integratief zorgteam ten opzichte van zorg zoals gebruikelijk is betere zorg voor de cliënt door onder andere de gezamenlijke ontwikkeling van kennis en expertise binnen het integratieve zorgteam. In het integratieve zorgteam is er sprake van onderlinge kruisbestuiving van kennis  en kunnen teamleden een frisse blik inbrengen. De meerwaarde is de klinische expertise van de zorgprofessional, de voorkeuren en waardes van de patiënt en de aanwezige wetenschappelijke evidentie.”

Startbijeenkomst Ermelo

Locatie De oude School (20 november 2018)

  • “Wat is het verschil tussen dit onderzoeksproject en vorige antipsychotica-afbouwstudies?”
  • “De interventie in dit onderzoeksproject is het inzetten van een specifiek zorgaanbod. Professionals afkomstig uit VB-zorg en GGZ vormen één specialistisch team waarbinnen integratieve diagnostiek en behandeling toegepast wordt bij psychische- en gedragssymptomatologie, aanwezig en/of optredend bij aanvang en gedurende saneringstrajecten van psychofarmaca.”

klooster-sterksel-gewoon-bijzonder

Startbijeenkomst Sterksel

Locatie: klooster Providentia – 27 november 2018

  • “Hoe ziet het werk van een integratief zorgteam eruit?”
  • “Het integratieve team werkt methodisch gebaseerd op het model van Em. Prof. Dr. Anton Došen met zoveel als mogelijk evidence based diagnostiek en behandeling.  Met het Došen-model en evidence based werken als basis heeft het integratieve team de volgende werkwijze: onderzoek, diagnose, behandelplan, uitvoering en evaluatie.”

Reageer op deze pagina

Wil je reageren op het Kennisplein Gehandicaptensector? Lees dan eerst de spelregels door.