Toon zoekbalkToon menu

Vakmanschap

Universiteit voor Humanistiek en Prisma gaan samenwerken 11/09/2017

De Universiteit voor Humanistiek en zorgorganisatie Prisma zullen de komende jaren gezamenlijk werken aan onderzoek waarin de zorg voor kwetsbare burgers centraal staat. Op 4 september ondertekenden ze een convenant waarmee ze hun samenwerking voor de komende drie jaar hebben vastgelegd. Hierbij onderschrijven ze het belang van zorgethiek voor de Nederlandse gezondheidszorg.

universiteit-humanistiek-prisma-samenwerking-kwetsbaar-beperking

Zorgethisch onderzoek

Prisma en de Universiteit voor Humanistiek ontwikkelen de komende jaren gezamenlijk zorgethisch onderzoek op het gebied van zorg. Ze onderzoeken de positie van ‘kwetsbare burgers’ in de wijk. De organisaties nemen zich voor om samen op zoek te gaan naar nieuwe financiering voor onderzoek, en hun kennis en expertise te delen. Zo zal de leerstoelgroep Zorgethiek van de universiteit deelnemen aan een op te richten kenniscentrum Palliatieve Zorg van Prisma.

Nederlandse gezondheidszorg

De Universiteit voor Humanistiek en Prisma geven aan dat het van belang is dat er aandacht is voor de Nederlandse gezondheidszorg en voor de zorg aan mensen met een beperking in het bijzonder. Zorgethiek richt zich op de humane vormgeving van de zorgrelatie. Beide organisaties zijn zich er van bewust dat zorg plaatsvindt in een betrekking tussen de cliënt en zijn perspectief, de familie en hun perspectief en de ondersteuner met een professioneel perspectief. Dit gebeurt altijd in een context van een bepaalde institutionele omgeving of organisatie. Prisma vormt zo’n context.

Zorgorganisatie Prisma

Prisma is een zorgorganisatie in Noord-Brabant die ondersteuning in alle levensfasen biedt aan mensen met een beperking. Daarbij richt de ondersteuning zich op het verwerven van een eigen plek in de samenleving. De rechten van de mens vormen daarbij het uitgangspunt. Prisma kiest bewust voor inzet op een duurzame zorgrelatie.

Universiteit voor Humanistiek

De Universiteit voor Humanistiek laat zich inspireren door het humanistisch gedachtegoed. Onderzoek en onderwijs richten zich op eigentijdse vragen rondom zingeving, levensbeschouwing en de inrichting van een menswaardige samenleving. Professor Carlo Leget staat aan het roer van de leerstoelgroep Zorgethiek en legt zich toe om meer inzicht te verwerven als het gaat om:

  • meer inzicht in de bron van kennis die familie en netwerk zijn in het realiseren van goede zorg
  • het verwerven van inzicht in de complexiteit van de hedendaagse zorg

Meer weten?

Neem contact op met drs. Rimke Griffioen (Prisma) via griffioen@prismanet.nl of bel 06 - 21887111 of met dr. Inge van Nistelrooij (Universiteit voor Humanistiek) via i.vannistelrooij@uvh.nl.

Lees ook:

Reageer op deze pagina

Wil je reageren op het Kennisplein Gehandicaptensector? Lees dan eerst de spelregels door.