Toon zoekbalkToon menu

Regeldruk

Regeldruk verminderen? Blijf kritisch op het nut en de noodzaak van regels 28/01/2020

‘Het is belangrijk om kritisch te blijven op het nut en de noodzaak van nieuwe én bestaande regels’. Dat was de boodschap tijdens de snapsessie regeldruk van 20 januari. Professionals uit de gehandicaptenzorg en landelijke organisaties zoals de IGJ, het voedingscentrum en het ministerie van VWS kwamen bij elkaar om te ‘snappen’ wat de bron is van regeldruk.

Snapsessie met Minister Hugo de Jonge4 grote registratielasten

Over welke administratieve lasten hebben we het nu eigenlijk? En welke veroorzaken de grootste regeldruk? Daar lijken de deelnemers het wel over eens. Over thema’s waar veel registratielast uit voort komt zijn deelnemers in gesprek gegaan met de landelijke partij die de registraties verwacht. Dit waren: de verantwoording aan gemeentes, het melden van incidenten, de HACCP en het ECD. Concrete voorbeelden daarvan zijn het stickeren van voedingswaren, onduidelijkheden over welke incidenten gemeld moeten worden bij de inspectie, gemeenten die met verschillende formulieren en eisen werken bij de verantwoording en de vele invulvelden bij het ECD.

Samenwerken bij terugdringen regeldruk: het kan ook anders

Minder papier, meer tijd voor zorg

In de toolkit 'Minder papier, meer tijd voor zorg' inventariseer je met je team eerst welke registraties er zijn. Vervolgens kijk je welke registraties wettelijk verplicht zijn. En belangrijker nog: welke niet? Daarna maak je een top 3 van registraties die je wilt afschaffen. 
Download de toolkit
Toch zijn dit niet altijd onnodige regels. Veel registraties moeten ook zorgen voor een goede kwaliteit van de zorg. Het is belangrijk dat we vooral kritisch blijven op het nut en de noodzaak van nieuwe én bestaande regels. Minister Hugo de Jonge, die ook aanwezig was, deed een oproep om samen te werken bij het terugdringen van regeldruk. ‘Denk niet bij het driedubbel invullen van bepaalde velden in een ECD ‘het zal wel moeten’. Als je denkt ‘dit kan toch niet waar zijn’ dan zul je zeker gelijkgestemden vinden. En als je wilt optrekken tegen regeldruk in de langdurende zorg, dan vind je in mij een bondgenoot. Want het kan ook anders.

Gebruik bijvoorbeeld de goede voorbeelden van Vilans tegen administratieve lasten. Klop bij de gemeenten aan, bij het zorgkantoor en het ministerie. En dan zul je zien dat we gezamenlijk met veel minder papierwerk kunnen dan nu het geval is. En ik kan je verzekeren dat geen enkele ambtenaar ’s ochtends naar zijn of haar werk fietst met allerlei plannen in het hoofd om de regeldruk te verhogen voor zorgmedewerkers.’

https://youtu.be/NEmKVMBWEhg

Syndion schrapt aftekenen pluizenfilter

Dat het ook echt anders kan liet zorgorganisatie Syndion zien. Zij organiseerden zelf schrapsessies in hun organisatie en namen onder andere hun afvinklijstjes onder de loep. Ze vroegen zichzelf steeds vaker af ‘waarom doen we dit eigenlijk, wat levert het op, en welke lijsten zijn écht wettelijk verplicht? En dat laatste bleken er een stuk minder dan verwacht. Het resultaat: allerlei schoonmaaklijstjes zoals ‘het bijhouden van de pluizenfilter van de droger’ sneuvelden direct!

Zelf aan de slag met minder regeldruk

kleine-instellingen-gehandicaptensectorWil jij zelf ook werken aan het verminderen van onnodige regels in jouw organisatie? Of wil je weten hoe Syndion en andere organisaties dit doen? Bekijk dan de praktijkverhalen of meld je team aan voor een van de schrap- en snapsessies dit jaar!

Reageer op deze pagina

Wil je reageren op het Kennisplein Gehandicaptensector? Lees dan eerst de spelregels door.