Toon zoekbalkToon menu

Gewoon Bijzonder

Vlog: Focus op cabriotraining 13/03/2018

Henriëtte en Sofie werken nu al goed anderhalf jaar intensief samen. Sinds een jaar geven zij samen de Cabriotraining: coaching en training aan de door ZonMW gehonoreerde ‘Gewoon Bijzonder’-projecten. Tijd om met elkaar stil te staan en even terug te kijken. Hieronder volgt een verslag – geschreven door Henriëtte en Sofie – gebaseerd op hun persoonlijke ervaringen en observaties.

“Ik sta even stil en dat is een hele vooruitgang.” 
Bertolt Brecht

De Cabriotraining bij aanvang van het onderzoek

Sofie vertelt dat - in de opstartfase van onderzoek - de Cabriotraining op drie manieren kan ingezet worden:

 • Dit is (ons) onderzoek: informatie duidelijk overbrengen aan de (co)onderzoekers. Denk daarbij aan het bepalen van de opzet van het onderzoek, de onderzoekstaken, soorten onderzoek en onderzoeksfasen;
 • Denk mee: input ontvangen van (co-)onderzoekers met betrekking tot het design en het bereik van het desbetreffende onderzoek;
 • Matching: met elkaar een ruimte creëren waarin iedereen kan nadenken over individuele talenten en ervaringen van betrokkenen in relatie tot onderzoekstaken, -rollen en -fasen.

De Cabriotraining tijdens het onderzoeksproces

Sofie geeft aan dat je gedurende het onderzoeksproces verschillende creatieve methoden kan inzetten, zodat je een vraagstuk telkens vanuit een ander perspectief bekijkt. 'Zo kan je bijvoorbeeld nadenken over de inzet van creatieve onderzoeksmethoden om naar boven te halen wat de stem is van mensen met een beperking. Zodra je deze ‘tacit knowledge' (zie roze afbeelding voor toelichting) helder(der) hebt kun je deze input op een respectvolle tacit-knowledge-vlog-gewoon-bijzonder-sofie-henriëttemanier in het onderzoek gebruiken.' De Cabriotraining kan hierbij ondersteunen. Het is een methode om in het onderzoeksproces structuur aan te brengen. De training zet je aan het denken door middel van onderstaande punten, namelijk:

 • intervisie
 • het samen spreken over de rol van de onderzoeker
 • de inzet van de ervaringsdeskundigheid
 • het concreet maken van het doel van het onderzoek

'Mensen die de cabriotraining volgen krijgen tijd om over bovenstaande punten de dialoog aan te gaan. Ook is er ruimte voor reflectie. We merken dat de cabriotraining als zeer boeiend en verrijkend wordt ervaren. Mensen ervaren het als me-time en denken na over zichzelf, eigen talenten en identiteit. Ze maken van hieruit de link met onderzoek en de mogelijke verwachtingen en onderzoekstaken,' aldus Sofie.

Vragen als uitgangspunt voor de cabriotraining

Deelnemers van de cabriotraining stellen vragen. Op basis daarvan wordt de training vormgegeven. Deze manier van vormgeven geeft veel energie focus-cabriotrainingaan de aanwezigen. 'De deelnemers zitten aan het stuur van de Cabrio en beslissen welke richting wordt gekozen, en hoe snel gereden wordt,' aldus Sofie.

Sofie benadrukt ook dat de Cabriotraining mensen uitnodigt om op een positieve manier te kijken naar de bijdrage van mensen met een beperking in onze samenleving en in onderzoek. Daarbij is het belangrijk dat er oog is voor de competentie per individu en dat hierover eerlijke dialoog plaatsvindt. 'In de Cabriotraining wordt geprobeerd om een omgeving te creëren waarbinnen iedereen open kan spreken. Daarbij wordt de beperking niet geminimaliseerd. Wel is er mogelijkheid voor een open blik én daardoor is er ruimte voor groei- en ontwikkelkansen.'

Tijdens de Cabriotraining worden verhalen opgetekend. 'Het gaat om verhalen die we vorm geven via woord, beeld, geluid, muziek, dans….  Door nauw met elkaar samen te werken en in samenzijn met de mensen waarover het onderzoek gaat, kom je op die verhalen waar je anders misschien was aan voorbij gelopen.'

Hoe ziet die Cabriotraining eruit in de praktijk?

De Cabriotraining wordt gegeven door zowel Henriëtte als Sofie. Henriëtte geeft aan de dat de uitwerking per keer verschilt. Hieronder noemt ze verschillende mogelijkheden, namelijk:

 • We geven‘echt les’
 • Er is vooral aandacht voor intervisie van de focusgroep
 • We geven tips (zowel via de telefoon, live als e-mail)
 • We brainstormen in teamverband (er ontstaan ideeën en deze plannen we in de tijd)

In eerdere vlogs las je al verslagen van verschillende Cabriotrainingen. Hieronder lees je een verslag van Henriëtte van een Cabriotraining op 23 februari 2018 met de onderzoekers en co-onderzoekers van Project ‘De Sensatie van een Goed Leven’ – Project over prikkelverwerking bij mensen met autisme.

Korte herhaling van vorige keer

Wat waren de thema's die Sofie en Henriëtte de vorige keer behandelden? Twee thema's stonden centraal, namelijk:

 1. Talenten die je kunt toepassen in een onderzoek
 2. Inzet van de vier basisbehoeften van ‘De cirkel van veerkracht’ in je onderzoeksproject

Aan de hand van bovenstaande thema's kom je met elkaar veel te weten. Henriëtte vertelt ter inleiding van deze training dat er hele boeiende verhalen naar voren komen zodra je samenwerkt. 'In een onderzoeksproject heb je elkaar hard nodig. Je kunt het niet alleen. Als je samenwerkt word je door elkaar gesteund en gevoed. Je kunt op elkaar bouwen en vertrouwen en naar iets moois toewerken. In een samenwerking moet sprake zijn van geven en nemen, maar dit is dit niet altijd vanzelfsprekend. De aard van je beperking en de situatie waarin je je begeeft, bepaalt voor een groot deel hoe vrijgevig je bent. Je ziet ook vaak dat het te maken heeft met hoe iemand met jou omgaat. Je stelt jezelf de vraag: 'Is iemand of iets het waard om er veel voor te doen?'

vlog cabriotraining
                             'Humor in de groep is ook heel belangrijk.'

De app Ebb en de schatkist

Henriëtte vertelt ook dat Sofie in de cabriotraining een korte uitleg heeft geven over de app Ebb. 'Sofie legt uit hoe de app werkt en wat je ermee kunt.' Daarnaast laat ze iedereen in de schatkist kijken. 'In de schatkist zit de sleutel tot het onderzoek. Wil je weten wat er in de schatkist zit? Neem dan deel aan de Cabriotraining.' Henriëtte geeft aan dat ze met de schatkist een brug slaan naar het volgende thema en dat is reflectie en zelfreflectie. 'Neem een kijkje in de schatkist.'

Reflectie

Wat houdt reflectie in? Henriëtte vertelt dat je bij reflectie terugkijkt naar eigen ervaringen en daaruit  je learnings haalt. 'Reflectie is een spiegel voorhouden, en zo stil te staan hoe je leeft, hoe je werkt, hoe je handelt, welke keuzes je maakt, en hoe dat voelt. Reflectie is je eigen manier van handelen onderzoeken. Hoe reageer ik in bepaalde situaties en hoe voelt dat? Reflectie is vragen stellen hoe je iets doet, en waarom het zo doet,' aldus Henriëtte. Het onderwerp zelfreflectie komt ook aanbod en Henriëtte geeft aan dat je er vooral de tijd voor moet nemen. 'Zelfreflectie doe je alleen, zonder dat iemand je kan beïnvloeden. Zelfreflectie wordt als het meest veilige ervaren. Zelfreflectie is op zich ook makkelijk te organiseren, omdat je dan zelf kunt bepalen op welk moment van de dag je dit doet en waar je het doet, en hoe je dit doet. Maar het is niet omdat het makkelijk te organiseren is, dat we er de tijd voor nemen!'

Het verschil tussen reflectie en evaluatie

Wat is reflecteren? Henriëtte legt uit dat het reflecteren niets anders is dan het uitstellen van een oordeel. 'Je bent aan het onderzoeken en leren. Een evaluatie betekent dat je een beoordeling krijgt.' Henriëtte geeft aan dat er bij dit thema hele boeiende gesprekken naar voren komen. Maar wat gebeurt er precies als je reflecteert? Henriëtte geeft aan dat je vooral je zelfkennis bewust vergroot. 'Je leert bewust omgaan met emoties, je leert ernaar handelen, je krijgt inzicht in je eigen gedrag en in het omgaan met andere. Je krijgt antwoord op open vragen. Denk daarbij aan vragen die beginnen met wat, waar, wanneer, waarom en hoe.'

Leren reflecteren

Henriëtte vertelt dat Sofie aan het einde van de training een opdracht doet. 'We vroegen aan de deelnemers om in groepjes te werken. Iedereen moest een situatie van tijdens het onderzoek beschrijven en deze uitwerken op papier. Daarbij moest iedereen vertellen hoe dat ging, wat de beleving was en wat er gebeurde. Dit was een reflectieoefening. Daarbij kijk je terug naar een situatie in het onderzoek en je bekijkt hoe je toen reageerde en wat je daarbij voelde. Dit leverde interessante inkijkjes op over hoe je bijvoorbeeld om kunt gaan met chaos én hoe mensen met autisme focus-training-cabriotraining-vlog-sofiedoormiddel van creativiteit hiermee leren omgaan.'

Sofie en Henriëtte sluiten de cabriotraining altijd af met de vraag: 'Hoe ervaarde jij de training?' Henriëtte vertelt dat de deelnemers allemaal erg enthousiast zijn over het thema. 'Deze training voelde voor alle aanwezigen aan als een cadeautje.'

Gedicht

Tijdens de Cabriotraining werken we ook met opdrachten die mensen thuis kunnen voorbereiden of verder afwerken. Marianne dacht thuis verder na over de zin en de betekenis van het betrekken van ervaringsdeskundigen bij participatief onderzoek. Marianne Geboers geeft in dit gedicht woorden aan hoe zij het meewerken aan participatief onderzoek ervaart. 

Tekenlab

Sofie vertelt dat ze samen met Henriëtte, vele onderzoekers, ervaringsdeskundigen en kunstenaars de schatkoffer induikt. 'Op woensdag 18 tot 20 april 2018 gaan we een kijkje nemen in de schatkoffer. Daarin zitten honderden tekeningen, allemaal gemaakt tijdens de Tekenlabs. Dankzij kunstenaar Meria Bakker en haar echtgenoot Wouter Blom kunnen we deze driedaagse organiseren in hun prachtig landgoed op de Paltz in Soestduinen. Van een inspirerende locatie gesproken! Het resultaat van deze driedaagse zullen we tonen op het congres 'Focus op onderzoek.'

https://www.youtube.com/watch?v=cJm0W-JYbxQ
'Dit filmpje toont de verscheidenheid van de deelnemers in het Tekenlab.'

Sofie benadrukt dat we allemaal anders zijn, andere behoeften hebben en ons daardoor ook anders uitdrukken. 'Het filmpje onderstreept ook het belang van het goed (ver)kennen van de wensen en behoeften, als voorwaarde om te kunnen ondersteunen en bouwen aan goede kwaliteit van leven, een recht van iedereen.Het Tekenlab is een methode die ook aan bod kan komen in de Cabriotraining. Het is een methode - gebaseerd op de domeinen van kwaliteit van bestaan - om via tekeningen dicht te komen bij wat mensen belangrijk vinden in hun leven en waar vragen en dromen liggen. Zeker bij mensen die verbaal niet zo sterk zijn is het belangrijk om creatieve onderzoeksmethoden of communicatiemethoden te gebruiken. Zodat we contact kunnen maken en elkaars ‘stem’ kunnen horen en verstaan.'

Warme groet,

Henriëtte en Sofie

Reageer op deze pagina

Wil je reageren op het Kennisplein Gehandicaptensector? Lees dan eerst de spelregels door.