Toon zoekbalkToon menu

Inclusie

Eerste Kamer stemt unaniem in met VN- verdrag 21/04/2016

De Eerste Kamer heeft unaniem ingestemd met het VN-verdrag voor de rechten van personen met een handicap. De behandeling werd door veel mensen met een beperking bijgewoond.

 

rolstoelDe goedkeuring door de Eerste Kamer was de laatste grote stap op weg naar ratificatie. In januari ging de Tweede Kamer al akkoord. Nederland kan nu overgaan tot bekrachtiging van het verdrag.

Van Rijn: niet vrijblijvend

De ratificatie van het VN-verdrag schept verplichtingen voor Nederland. Overheden, bedrijven en maatschappelijke organisaties moeten nu gaan werken aan een toegankelijker en inclusievere samenleving. Staatssecretaris Van Rijn onderkende dit ook tijdens het debat in de Eerste Kamer. De verdragsbepalingen noemde hij ‘niet vrijblijvend’.

Verantwoordelijkheid gemeenten

Staatssecretaris Van Rijn stelde verder dat maatregelen en doelstellingen zo concreet mogelijk moeten worden opgenomen in het plan voor implementatie. Hier moet echter wel draagvlak voor zijn: overhaaste implementatie werkt averechts.
Er moet volgens Van Rijn voldoende ruimte zijn voor lokale autoriteiten om eigen prioriteiten te kiezen. Van Rijn verwacht dat gemeenten hun verantwoordelijkheid hierin zullen nemen. Als er ruimte ontstaat voor de staatssecretaris om in formele zin druk uit te oefenen, dan zal hij dat niet nalaten.

Lees verder