Toon zoekbalkToon menu

Licht verstandelijke beperking

Zelfstandig wonen vaak problematisch 03/01/2017

Veel mensen met een beperking, een chronische ziekte of psychische aandoening ondervinden problemen bij het zelfstandig wonen. Dit blijkt uit de meldactie wonen van Ieder(in), de Patiëntenfederatie Nederland en Mind/LPGGz. Er zijn te weinig geschikte woningen, eenzaamheid komt veel voor en de brandveiligheid is sterk onvoldoende. 

Zelfstandig thuiswonen vaak problematisch

Het overheidsbeleid is erop gericht dat mensen met een beperking zo veel mogelijk zelfstandig leven. Uit de meldactie, waaraan 4600 mensen hebben meegedaan, blijkt dat dit niet vanzelf gaat. 

Woning niet geschikt

Bijna de helft van de deelnemers geeft aan dat hun woning eigenlijk niet geschikt is. Maar verhuizen is moeilijk omdat er weinig keuze is als het gaat om geschikte woningen. Veel mensen zijn dus aangewezen op woningaanpassingen. Ook het gebrek aan ondersteuning is regelmatig een probleem. Ruim dertig procent vindt er onvoldoende hulp geboden wordt bij het schoonmaken van het huis. Bijna veertig procent van de mensen met een verstandelijk beperking ervaart gebrek aan hulp bij het structuur aanbrengen in de dag. 

Uit de meldactie blijkt verder dat eenzaamheid veel voorkomt: 14% voelt zich vaak of altijd eenzaam. Voor mensen met een verstandelijke beperking ligt dat percentage nog een stuk hoger: 29%.

Gevaar bij brand

De meldactie maakt duidelijk dat brandveiligheid extra aandacht behoeft nu steeds meer mensen met een beperking of aandoening - waaronder veel ouderen - zelfstandig wonen. Slechts 53% weet hoe je de woning bij brand moet verlaten. Kenmerkend  citaat: “Bij brand mag je de lift niet gebruiken, maar ik kan niet trappenlopen.” Bijna een kwart van de mensen heeft geen enkele voorziening; dus geen rookmelder, brandblusser of vluchtplan.

Aanbevelingen zelfstandig wonen

De organisaties doen een aantal aanbevelingen om de geconstateerde problemen te verhelpen. Er moeten veel meer woningen worden gebouwd die makkelijk aanpasbaar zijn en ‘levensloopbestendig’. Verder willen de organisaties gerichte ondersteuning voor mensen die last hebben van eenzaamheid, zoals hulp bij het leggen van contacten. Om de brandveiligheid te verbeteren moeten er speciaal voor deze kwetsbare groepen nieuwe vormen van voorlichting worden ontwikkeld. Bijvoorbeeld voorlichting op maat door een wijkbrandweerman. Het verhelpen van knelpunten in het wonen, heeft een groot effect op het welzijn van mensen en vermindert hun afhankelijkheid van voorzieningen.

Lees het hele rapport

Bron: Ieder(in)

Meer informatie over zelfstandig wonen

Reageer op deze pagina

JOUW REACTIE
Wil je een link invoegen in de tekst? Zet de link tussen vierkante haken: [www.kennispleingehandicaptensector.nl]

Cookies op de website van Kennisplein Gehandicaptensector

Kennisplein Gehandicaptensector gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren.
Ik ga akkoord met het plaatsen van cookies (inclusief tracking cookies).
Niet akkoord en lees meer