Toon zoekbalkToon menu

Gewoon Bijzonder

Deelproject 3: Meedoen in de samenleving

Het deelproject 'Meedoen in de samenleving' is onderdeel van het NAH-Kennisnetwerk Gewoon Bijzonder. Het project ontwikkelt een toolbox om de maatschappelijk participatie van mensen met een niet-aangeboren hersenaandoening (NAH) te versterken.

Wat onderzoeken we en met welk doel?

In gesprek over werk

Sandra is 49 jaar en kreeg 4 jaar geleden hersenletsel na een auto-ongeluk. Welke uitdagingen kom je tegen in het gesprek met UWV?
Lees een interview

Update oktober 2020

Het onderzoek naar maatschappelijke participatie van mensen met NAH is inmiddels de laatste fase in gegaan. Er wordt hard gewerkt aan het verzamelen en overzichtelijk maken van alle bevindingen uit het onderzoek en dialoogtafels op de domeinen arbeid, educatie, privé, vrije tijd en het publieke domein. Vanwege corona zijn de laatste dialoogtafels naar eind 2020 verplaatst. 

Eén van de belangrijkste conclusies uit het project blijft dat verschillende partijen elkaar vaak niet begrijpen door gebrek aan kennis en ervaring. Alleen informeren is echter niet genoeg. Mensen moeten het ook ervaren. Binnen het project wordt een “Ervaringskoffer” ontwikkeld waarin kennis en ervaringen gebundeld worden. Deze “Ervaringskoffer” kan door mensen met NAH, naasten en zorgverleners  ingezet worden in de communicatie met anderen. Natuurlijk wordt ook gekeken hoe de koffer levend te houden. Zowel qua actualiteit, inhoud als wijze van beschikbaarheid en verspreiding. Hiervoor is een extra subsidie verstrekt door ZonMw.
 
 
Maatschappelijke participatie versterken in:

 • Privé domein
 • Educatieve domein
 • Arbeidsdomein
 • Vrijetijdsdomein
 • Publieke domein

Hoe doen we dat?

 • Literatuur en document onderzoek naar knelpunten en kansen van participatie op de verschillende participatie domeinen.
 • Verschillende studenten van Hogeschool Windesheim Flevoland voeren hun afstudeeronderzoek uit binnen dit project.
 • Er worden per participatie domein minimaal 2 dialoogtafels georganiseerd waaraan zoveel mogelijk verschillende betrokken partijen deelnemen en met elkaar de ervaren knelpunten en kansen delen en gezamenlijk tot oplossingsrichtingen komen.
 • Ontwikkelen van verschillende tools op basis van kennis uit onderzoek en dialoogtafels.
 • Toepassing en eerste evaluatie van de tools in de praktijk.

Wat levert het onderzoek op?

Toolbox over meedoen in de samenleving met niet-aangeboren hersenletsel. 

Stap 1 (2017-2018)

Participatief onderzoek naar kansen en knelpunten voor maatschappelijke participatie met NAH en hun naasten
Resultaat:

 • Visie
 • Voorbeelden

Kansen en knelpunten voor ieder domein.

Stap 2 (2018-2019)

Dialoogtafels op lokaal niveau
Resultaat:

 • 10 dialoogtafels met lokale sleutelfiguren
 • Samen (lokale) oplossingen in praktijk brengen: “gentlemen’s agreement”.

Materiaal voor handreikingen

Stap 3 (2018-2020)

Actie in participatie
Resultaat:

 • Keuzehulp mensen met NAH en naasten
 • Handreikingen toegesneden op de belangrijkste actoren
 • Borging in o.a. zorgstandaarden

Samenwerking met project 2

Stap 4 (2017-2020)

Verspreiding en borging
Resultaat:

 • Vanaf het beging tot het einde loopt stap 4 steeds parallel aan de stappen 1 tot en met 3.

Het gaat bij dit alles niet zozeer om de hoeveelheid participatie, maar veel meer om het hebben van betekenisvolle rollen. Niet de kwantiteit maar de kwaliteit staat voorop.

Wie zijn wij?

Projectleider
Berber Wesseling

Onderzoekers
Mireille Donkervoort
Ina Venekamp

Co-onderzoekers
Anita Govaers
Angelique Bleij

NAH-Kennisnetwerk Gewoon Bijzonder

Dit is deelproject 3 van het Gewoon Bijzonder project: NAH-Kennisnetwerk. Dit netwerk wil meer en betere participatie van mensen met niet-aangeboren hersenletsel.

Bekijk ook de overige deelprojecten binnen het NAH-Kennisnetwerk:

Reageer op deze pagina

JOUW REACTIE
Wil je een link invoegen in de tekst? Zet de link tussen vierkante haken: [www.kennispleingehandicaptensector.nl]

Cookies op de website van Kennisplein Gehandicaptensector

Kennisplein Gehandicaptensector gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren.
Ik ga akkoord met het plaatsen van cookies (inclusief tracking cookies).
Niet akkoord en lees meer