Toon zoekbalkToon menu

Gewoon Bijzonder

Onderzoeksproject Samen denken, samen doen: deelproject Samen beslissen over medicatie 02/04/2019

In het onderzoek Samen denken, samen doen wordt gekeken hoe het gebruik van psychofarmaca door mensen met een verstandelijke beperking bij moeilijk verstaanbaar gedrag verbeterd kan worden.

Een specialistisch team beoordeelt de voorgeschreven psychofarmaca. Daarbij staan een aantal vragen centraal:
  • Is gebruik van psychofarmaca echt nodig?
  • Kunnen psychofarmaca afgebouwd worden?
  • Is een ander soort van psychofarmaca nodig?
  • Kan gebruik van psychofarmaca vervangen worden door andere behandelingen?

De behandelingen moeten een positief effect hebben. Daarbij is het dagelijks functioneren en de kwaliteit van leven van de cliënt belangrijk. Onderzoekers uit dit netwerk willen daarom ook ouders, cliënten en hun vertegenwoordigers bij het nieuwe onderzoek betrekken.

Wat levert dit netwerk op?

De focusgroep van het netwerk Samen denken, samen doen ontwikkelt een vragenlijst, waarin het standpunt van cliënten en hun vertegenwoordigers naar voren komt. De vragenlijst zal door de onderzoekers gebruikt worden als uitkomstmaat bij de behandeling van moeilijk verstaanbaar gedrag. Aan de focusgroep zullen tien cliëntvertegenwoordigers en vijf cliënten met een lichte verstandelijke beperking meedoen. Ze krijgen hulp van een coach en werken onder leiding van de onderzoekers.

De focusgroep gaat bespreken wat ze graag zouden willen bereiken bij de behandeling van moeilijk verstaanbaar gedrag

Wil je meedenken in deze focusgroep? 

Op dit moment hebben we voldoende aanmeldingen van cliëntvertegenwoordigers voor de focusgroep. We zijn nog op zoek naar een aantal cliënten met een lichte verstandelijke beperking die ervaring hebben met moeilijk verstaanbaar gedrag. Wil je meedoen aan de focusgroep als cliënt?

Gezocht: deelnemers voor de klankbordgroep 

Contactpersoon

  • Gerda de Kuijper 
  • E-mail: gerda.de.kuijper@ggzdrenthe.nl 
  • Telefoon: 06-31623826
Wil je deelnemen aan een klankbordgroep? Neem contact op met hoofdonderzoeker Gerda de Kuijper. De klankbordgroep in dit onderzoek bestaat uit ouders/vertegenwoordigers (vanuit ouderverenigingen) en een aantal zorgprofessionals. De klankbordgroep komt ongeveer twee keer per jaar samen en kan gevraagd en ongevraagd advies geven over het onderzoek aan de projectleider.

Reageer op deze pagina

Wil je reageren op het Kennisplein Gehandicaptensector? Lees dan eerst de spelregels door.