Toon zoekbalkToon menu

Gewoon Bijzonder

Deelproject 2: Aansluiten en stimuleren

'Aansluiten & Stimuleren' is een deelproject van het Gewoon Bijzonder-project 'Sociale relaties bevorderen met ICT'.

Update (juli 2019)

Binnen het netwerk 'Sociale Relaties en ICT' ontwikkelde Tanja Doodeman in samenwerking met ervaringsdeskundigen de checklist ‘Aansluiten & Stimuleren.’ In het netwerk 'EMB en ICT' onderzoekt het team of de checklist ervoor zorgt dat begeleiders in hun gesprekken met mensen met EMB beter aansluiting vinden op hun wensen en behoeften. Daarom willen ze eenmalig een interactie filmen tussen een cliënt en begeleider. Wil je graag meedoen?
Lees verder
Het is voor mensen met een ernstig meervoudige beperking (EMB) soms lastig om duidelijk te maken wat zij willen. Als ouders of begeleiders daardoor niet goed ‘aansluiten’ op de behoeften van hun kind/cliënt kunnen gedragsproblemen ontstaan. In dit project willen wij het instrument ‘Aansluiten en stimuleren’ ontwikkelen, waarmee ouders en begeleiders beter kunnen inspelen op het gedrag en de wensen van hun kind/cliënt. 

Slimme sok

Bij dit instrument gebruiken wij de 'slimme sok': een sok met sensoren die ouders en begeleiders meer inzicht kan geven in signalen en behoeften.

Sociale relaties bevorderen met ICT

Het project Sociale relaties bevorderen met ICT wil sociale relaties bevorderen met hulp van geavanceerde technologie. Zoals ondersteuning van zorg met technische middelen zoals met domotica. Het project richt zich op mensen met een verstandelijke beperking en hun omgeving. In totaal zijn er 3 deelprojecten. Naast dit instrument wordt er ook gewerkt aan een Serious Game en aan de Hi Sense App. 

Reageer op deze pagina

Wil je reageren op het Kennisplein Gehandicaptensector? Lees dan eerst de spelregels door.