Toon zoekbalkToon menu

Ouder wordende cliënten

Dementia Care Mapping

Dementia Care Mapping richt zich op het gevoel van tevredenheid van cliënten met dementie en de relatie tussen cliënten en begeleiders.

leidraad-oud-gelukkig-dementia-care-mapping

Met Dementia Care Mapping (DCM) kun je als begeleider inzicht krijgen in:

  • het gevoel van tevredenheid van cliënten
  • de relatie tussen cliënten en begeleiders
De observator noteert wat hij ziet: Wat gebeurt er? Hoe reageren cliënten daarop? Hoe gaan huisgenoten, begeleiders en verwanten met de cliënten om? Waar voelen cliënten zich prettig bij en waarbij niet? Het is dan ook een observatiemethode waarbij de begeleiding de persoonlijke behoeften van mensen met dementie en hun gevoel van tevredenheid in kaart brengt. Dit heeft een twee voordelen:
  1. begeleiders kunnen inspelen op de behoeften van cliënten
  2. de observatie is onopvallend voor cliënten

Meer lezen over Dementia Care Mapping


Casus

Meneer Yildirim dementeert. Hij lijkt erg onrustig en angstig. Begeleiders weten niet of dat echt zo is en wat zij kunnen doen om daar achter te komen."Hoe krijg ik inzicht in het welbevinden van dementerende cliënten?​"

Doelgroepen en thema's

Doelgroep
Thema's
  • Emotioneel welbevinden
  • Lichamelijk welbevinden
  • Zelfbepaling 
  • Interpersoonlijke relaties
Lees meer over de thema's

Onderbouwing bruikbaarheid tool

Evidence based. Kennis op basis van onderzoek naar de werkzaamheid. 

Beoordeling:

Uit reviews van diverse onderzoeken blijkt dat DMC beperkt effectief is in de reguliere ouderenzorg. Uit recent Nederlands onderzoek is gebleken dat DCM goed toepasbaar is in de VG-sector. Maar DCM is niet effectief voor de kwaliteit van bestaan van mensen met verstandelijke beperkingen. DCM is evenmin effectief voor de arbeidstevredenheid en het competentiegevoel van medewerkers en persoonsgerichte zorg. Bron: Schaap, F. Towards a person-centred approach for older people with intellectual disabilities: the use and effect of Dementia Care Mapping. Proefschrift RU Groningen. 2019.


Deze tool is onderdeel van
Leidraad Oud en Gelukkig.
Ga naar de leidraad
Leidraad Oud en Gelukkig hoort bij onderzoeksprogramma
Gewoon Bijzonder.
Lees meer over Gewoon Bijzonder

Reageer op deze pagina

Wil je reageren op het Kennisplein Gehandicaptensector? Lees dan eerst de spelregels door.