Home Cliëntgroepen Ouder wordende cliënten Onderzoek Onderzoeksnetwerk (H)erken jij dementie?

Ouder wordende cliënten

Onderzoeksnetwerk (H)erken jij dementie?

De komende drie jaar werkt samenwerkingsverband '(H)erken jij dementie?' aan het verbeteren van het signaleren en vaststellen (diagnosticeren) van (mogelijke) dementie bij mensen met een verstandelijke beperking. Dit is een belangrijke voorwaarde om passende, persoonsgerichte ondersteuning te kunnen bieden

Dementie oudere cliëntenHet aantal mensen met dementie in Nederland neemt de komende jaren toe. Ook mensen met verstandelijke beperkingen (VB) krijgen steeds vaker te maken met dementie, omdat ook zij steeds ouder worden. Daarnaast geeft een aantal genetische syndromen een sterk verhoogde kans op dementie en op dementie op jongere leeftijd. Opvallend is dat deze doelgroep in veel grote onderzoeks-, verbeter-, en implementatieprogramma’s weinig aandacht krijgt.

Goede dementiezorg voor mensen met een verstandelijke beperking

Goede dementiezorg aan mensen met VB betekent dat betrokkenen weten dat dementie voor kan komen, in verschillende vormen, met verschillende kenmerken en een verschillend beloop. Ook is het belangrijk dat dementie op tijd opgemerkt wordt, dat er zorgvuldige diagnostiek plaatsvindt, en dat hierbij door verschillende disciplines wordt samengewerkt.

Het is nodig dat de cliënt en zijn naasten betrokken zijn, zodat daarna passende, persoonsgerichte ondersteuning geboden kan worden. Een goede basis (tijdig signaleren en diagnosticeren) is dus noodzakelijk. In de praktijk zien we echter verschillende problemen ten aanzien van het signaleren en diagnosticeren, waardoor goede ondersteuning lastiger kan worden.

Om de doelen te behalen richt het netwerk zich de komende jaren op:

  • onder formele en informele ondersteuners het besef vergroten dat dementie bij mensen met VB voorkomt;
  • het vergroten van kennis en vaardigheden bij formele en informele ondersteuners én toekomstig zorgprofessionals over de signalen die kunnen wijzen op dementie, het vaststellen van dementie en het daarin samenwerken met alle betrokkenen;
  • zorgen dat er meer aandacht is voor het signaleren en diagnosticeren van (mogelijke) dementie binnen zorgorganisaties en regionale netwerken;
  • het toepassen van deze kennis in de praktijk.

Logo van Herken jij dementieVerloop project (H)erken jij dementie?

Het programma voert zes projecten uit. Het rolt een landelijke campagne uit, rust naasten/familieleden toe (zodat zij meer kennis hebben en beter kunnen samenwerken met zorgverleners) en voert wetenschappelijk onderzoek uit (zodat het netwerk meer zicht krijgt op hoe vaak dementie voorkomt). Ook ontwikkelt het netwerk een handreiking over differentiaaldiagnostiek (het achterhalen van oorzaken van de dementie), actualiseert het de bestaande richtlijn ‘dementie in beeld’, ontwikkelt het materiaal voor onderwijs, richt het netwerk proeftuinen in binnen zorgorganisaties in en zet het een regionaal samenwerkingsverband op in de regio Noord-Brabant.

Impact van het project

Doordat kennis over dementie bij mensen met VB niet overal aanwezig is, bestaat de kans dat er een te late of verkeerde diagnose wordt gesteld. Door beperkte kennis bestaat het risico dat (mogelijke) dementie, laat gesignaleerd wordt of dat het (veranderende, moeilijke of opvallende) gedrag verkeerd verklaard wordt. Het wordt bijvoorbeeld onterecht toegeschreven aan een depressie.

Goed zicht op wat er echt aan de hand is, is een belangrijke randvoorwaarde voor het kunnen bieden van de best passende zorg en ondersteuning. Als er sprake is van dementie ontstaan er namelijk weer nieuwe vragen. Waar gaat iemand bijvoorbeeld wonen? Hoe verklaar je en ga je om met gedrag? Wanneer overvraag je? Hoe betrek je de cliënt en zijn naasten in het proces? Heeft het team de juiste kennis en vaardigheden in huis om de extra ondersteuning te kunnen bieden? Want ook al is er al ondersteuning aanwezig, de ondersteuningsbehoefte verandert van zowel vorm als intensiteit wanneer er ook sprake is van dementie. Dementie vaststellen is dus een eerste stap, maar ook daarna is kennis nodig over (on)mogelijkheden, wat werkt en hoe ondersteuning in de praktijk vorm te geven.

Uitvoerders project

Het programma wordt uitgevoerd door een multidisciplinair samenwerkingsverband. Dit verband bestaat uit een kernteam van KansPlus, Hanzehogeschool, NGO, Philadelphia, Vilans en Zet. En een academische adviescommissie bestaande uit het UMCG, VU, Erasmus MC en de Academische werkplaats Leven met een verstandelijke beperking (Tranzo). Het programma wordt geleid door Vilans en Philadelphia. Op 10 september 2018 vond de inspirerende kick-off plaats.

JOUW REACTIE
Wil je een link invoegen in de tekst? Zet de link tussen vierkante haken: [www.kennispleingehandicaptensector.nl]

Hilair Balsters

mail | meer info

h.balsters@vilans.nl

Lees meer

Op de hoogte blijven?

Abonneer je gratis op de tweewekelijkse nieuwsbrief van het Kennisplein Gehandicaptensector

Op de hoogte blijven?

Abonneer je gratis op de tweewekelijkse nieuwsbrief van het Kennisplein Gehandicaptensector

Kennisplein Gehandicaptensector gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren.
Ik ga akkoord met het plaatsen van cookies (inclusief tracking cookies).
Niet akkoord en lees meer