Toon zoekbalkToon menu

Palliatieve zorg

Publicatie ervaringen en uitdagingen

palliatieve-zorg-agoraDe publicatie Ervaringen en uitdagingen! Palliatieve zorg in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking is beschikbaar. Agora daagt je uit om deze zorg een structurele plek in jouw organisatie te geven.

Steeds meer organisaties en zorgverleners onderkennen het belang van goede palliatieve zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. Agora en de leden van haar werkgroep ‘palliatieve zorg in de VG’ geven aan dat er extra aandacht nodig is om het te verankeren, ofwel een structurelere plek te geven in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. Ze willen een bijdrage leveren aan passende ondersteuning in de laatste levensfase van mensen met een verstandelijke beperking.

Ervaringen en uitdagingen

Ruim 80 zorgverleners uit de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking en de palliatieve zorg deelden ervaringen met Agora en de VGN naar aanleiding van een enquête. Professionals uit de zorg hebben vervolgens uitdagingen en aanbevelingen geformuleerd tijdens een expertmeeting. De ontwikkelopgaven liggen op het vlak van cultuur, kennis en vaardigheden en organisatie van zorg.

Publicatie

Agora komt met een publicatie genaamd 'Ervaringen en uitdagingen! Palliatieve zorg in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking.' Eerder werd in een inventarisatie al aangetoond dat betrokken bij de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking een volgende stap willen zetten. De publicatie kun je hier downloaden.

Lees meer:

Reageer op deze pagina

Wil je reageren op het Kennisplein Gehandicaptensector? Lees dan eerst de spelregels door.