Toon zoekbalkToon menu

Palliatieve zorg

Praktische tips palliatieve zorg: Zorgen tot de laatste dag

Ook mensen met een verstandelijke beperking worden steeds ouder. De zorg in de laatste levensfase voor mensen verstandelijke beperking heeft vaak heel specifieke problemen.

Op dit moment is er bij veel zorgverleners behoefte aan goede voorbeelden om deze zorg zo goed mogelijk te kunnen bieden. Hoe praat je met je cliënt in de laatste levensfase? Hoe maak je afspraken met de familie? Welke zorg kun je de cliënt bieden en welke ondersteuning kun je daarbij krijgen?

Het NIVEL hield gesprekken met zorgverleners en nabestaanden van cliënten die kort geleden zijn overleden. Deze verhalen zijn verwerkt in een boekje met praktische tips. Het boekje kan gebruikt worden voor de opleiding van zorgverleners voor mensen met een verstandelijke beperking, en voor bij- en nascholing.

Het project is uitgevoerd in samenwerking met de Stichting Agora en met subsidie van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Fonds Sluyterman van Loo, Fonds verstandelijk gehandicapten, en Stichting RCOAK.

Meer weten?

Neem voor meer informatie contact op met n.bekkema@vu.nl.

Download 'Zorgen tot de laatste dag'

Reageer op deze pagina

Wil je reageren op het Kennisplein Gehandicaptensector? Lees dan eerst de spelregels door.