Toon zoekbalkToon menu

Samen werken in de wijk

Zo benut je burgerkracht

Burgers zijn in staat om op eigen initiatief en kracht sociale en maatschappelijke uitdagingen aan te pakken, gericht op een duurzame samenleving. Ook de kwaliteit van zorg en ondersteuning in de wijk kan hierdoor verbeteren. Hoe doe je dat? In het inspiratiedossier Burgers in beeld staan inspirerende voorbeelden van bewoners en 10 praktische tips. Doel is om te laten zien dat bestaande methoden ook goed passen binnen het sociaal domein.
burgerkracht-zorg-ondersteuning-publicatieHet inspiratiedossier Burgers in beeld is gemaakt in opdracht van MIND en Ieder(in) ​en is bedoeld voor lokale belangenbehartigers, adviesraden en gemeenten. Daarbij is bewust gekozen voor instrumenten en methoden vanuit het perspectief van patiënten en cliënten.

Het dossier bestaat uit vier hoofdstukken:
 1. kwaliteit van zorg en ondersteuning in het sociaal domein
 2. gesprek met inwoners
 3. het versterken van de eigen regie
 4. praktische tips om zelf aan de slag te gaan. 
Download de publicatie

10 tips 

 1. Ga uit van het dagelijkse leven van een burger, knip het leven niet in stukken, maar kijk naar het totale leven van een cliënt.
 2. Betrek inwoners vanaf de start bij kwaliteit, ga in gesprek met inwoners.
 3. Maak inbreng van inwoners zichtbaar voor iedereen, werk bijvoorbeeld met ervaringsverhalen op film, benut ook sociale media.
 4. Begin bij mensen die echt iets willen (zoals ambtenaren, professionals en inwoners).
 5. Breng ambtenaren in contact met ouderen, mantelzorgers en mensen met een beperking.
 6. Ga naar buiten en sluit aan bij ontmoetingen, bijeenkomsten en wijkoverleggen.
 7. Begin kleinschalig, leg niet alles van tevoren vast en zorg voor ruimte voor ontwikkeling.
 8. Gebruik ontwikkelde methoden, zoals het Kwaliteitskompas en het Toetsingskader Sociaal Domein en kwaliteitsinstrumenten die eerder in andere sectoren zijn ontwikkeld.
 9. Maak burgerkracht onderdeel van gemeentelijk kwaliteitsbeleid, denk bij kwaliteit dus ook aan eigen regie, autonomie en keuzevrijheid.
 10. Maak gebruik van bestaande gereedschappen, bijvoorbeeld van Aandacht voor Iedereen (AVI), ontwikkeld om Wmo-raden, Raden Sociaal Domein, cliëntenraden, lokale belangenbehartigers en gemeenten te ondersteunen.
Bron: Vilans

Reageer op deze pagina

Wil je reageren op het Kennisplein Gehandicaptensector? Lees dan eerst de spelregels door.