Naar hoofdinhoud

Het Support Team (STeam)

De focus van de Hartekamp Groep verschuift meer naar zorg bieden aan cliënten met complexe zorgvragen. Reden voor hen om aan de slag te gaan met een intern Support Team. Daarmee kunnen mogelijke crisissituaties voorkomen worden. En het geeft meer werkplezier en een groter gevoel van veiligheid. ‘Cliënten zien we tot rust komen en lachen weer.’ Wat houdt deze aanpak in? En hoe heeft die geholpen bij vernieuwende persoonsgerichte zorg?

Als onderdeel van de portefeuille Complexe Zorg heeft de Hartekamp Groep intern een Support Team (STeam) opgestart om collega’s, cliënten en de organisatie te ondersteunen in lastige situaties. ‘We merkten dat er vaak pas hulp gevraagd werd als de situatie al zo onhoudbaar was, dat externe hulp nodig was. En/of dat een cliënt tijdelijk naar de crisis- en observatie-unit werd overgeplaatst. Die situaties leiden tot een onveilig gevoel en soms ook tot ziekteverzuim van medewerkers.

Casus

Jan gedraagt zich de laatste tijd anders en wordt snel boos op zijn medebewoners. Begeleider Fatima  denkt dat Jan zich mogelijk verveeld en dat hij daarom een korter lontje heeft. Haar collega vindt van niet en denkt dat Jan juist meer rust nodig heeft. Het gedrag van Jan wordt regelmatig in het team besproken, toch verandert er niks. Ondertussen lopen de spanningen in het weekend verder op, zowel tussen de bewoners als onderling in het team.  

Hoe werkt het?

De Hartekamp Groep kiest voor STeam om lastige situaties te voorkomen. Als je als begeleider vaker met cliënten met complexe zorgvragen te maken krijgt, betekent dit iets voor je werk. De praatplaat beschrijft de werkwijze van het Support Team en hoe die werkwijze bijdraagt aan meer werkplezier en een groter gevoel van veiligheid. Het team werkt volgens een aantal vast stappen:  1. aanvraag - intake 2. observatieperiode 3. startgesprek 4. aan de slag 5. evaluatie

  • Download de praatplaat (pdf)
  •  Download hier de STeam folder met meer informatie over de werkwijze (pdf)

Ervaringen

Het Support Team heeft inmiddels verschillende teams ondersteunt. Zo is er een bewoner die al 20 jaar, elke 2 jaar verhuist naar een andere locatie. Door de jaren heen was er een bepaalde beeldvorming ontstaan. Door de betrokkenheid van het Support Team is het gelukt om die ‘oude’ beeldvorming los te kunnen koppelen en hem met een meer open blik te kunnen ontvangen. Het Support Team is beschikbaar als extra klankbord. Het team voelt zich gesteund in de begeleiding.  “Het opnieuw opbouwen van de beeldvorming, gaf rust in he team en zo konden we hem meer met een open blik ontvangen.”

De medewerkers van het Support Team weten wat er speelt op de werkvloer. “We spreken dezelfde taal, maar we spreken óók uit ervaring. We hebben die lastige situaties ook meegemaakt, we kennen het omdat we er zelf voor hebben gestaan.”

Aan de slag!

Downloads

Onderbouwing

Opzet 

Het support team is bedacht en ontwikkeld binnen de Hartekamp groep. De aanleiding hiervoor was de toename van complexe zorgvragen wat leidde tot lastige situaties. Het support team ondersteunt de teams tijdelijk en kijkt vanuit verschillende perspectieven naar de vraag: - cliënt (netwerk) - team/ medewerker - organisatie Het support team gaat in duo’s aan de slag bij een vraag. Reflectie en evaluatie is doorlopend een onderdeel van de werkwijze. Het support team kijkt wat er nodig is in een team en organisatie om weer beweging te krijgen in de ondersteuning rond een client bij een lastige situatie.   Leren en ontwikkelen is ook onderdeel van de werkwijze. Afhankelijk van de leerbehoefte, biedt het Support Team zelf trainingen of organiseert die desgewenst.   Het project is een onderdeel van Begeleiding à la carte van het programma Volwaardig leven van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).

Bruikbaarheid

  • Practice-based kennis: kennis op basis van praktijkervaringen. 

Bronnen

Contacpersonen

Alle twinkels komen voort uit de lessen van 35 zorgorganisaties binnen het project Begeleiding à la carte, onderdeel van het programma Volwaardig leven.

Downloads