Naar hoofdinhoud Naar footer

Onafhankelijke cliëntondersteuning MEE

Gepubliceerd op: 09-08-2019

Onafhankelijke cliëntondersteuning is een product van MEE, waar ouders of familieleden van personen met EMB terecht kunnen voor onafhankelijk advies voor zorg en ondersteuning op alle levensgebieden.

Cliëntondersteuning bestaat uit informatie, advies en kortdurende ondersteuning op alle levensgebieden. Het richt zich op het versterken van de zelfredzaamheid en het meedoen in de samenleving. In de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) en de Wet Langdurige Zorg (Wlz) staat dat deze ondersteuning onafhankelijk, kosteloos en laagdrempelig moet zijn. Het belang van de cliënt is altijd het uitgangspunt! Iedere burger kan daarom een beroep doen op kosteloze en onafhankelijke cliëntondersteuning. Denk bijvoorbeeld aan de ondersteuning van een keukentafelgesprek bij vraagstukken over het meedoen in de samenleving. Je kunt ook denken aan hulp bij de aanvraag van een voorziening. Gemeenten, zorgaanbieders en zorgkantoren moeten hier actief op wijzen.

Het recht op gratis onafhankelijke cliëntondersteuning voor mensen met een beperking is zowel vastgelegd in de Wlz (Wet langdurige zorg) als in de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning). De cliëntondersteuning die MEE biedt, is professioneel en onafhankelijk. 

Een beperking heb je voor het leven. Ondersteuning dus ook. De onafhankelijke cliëntondersteuning is niet alleen levenslang, maar ook levensbreed. Door alle wetten en levensgebieden heen, op alle vlakken van iemands leven, waar ondersteuning bij nodig is. Ze kijken niet alleen naar welke zorg de persoon nodig heeft, maar naar zijn/haar volledige leven.

  • Wat is zijn kwaliteit van leven?
  • Welke belemmeringen ervaart de persoon (als gevolg van zijn beperking)?

Het accent kan liggen op de zorg, maar ook op onderwijs, werk, wonen, relaties of vrije tijd. Dat betekent dat deze persoon niet alleen met de Wmo of de Wlz te maken heeft, maar mogelijk ook met andere wetten, zoals de Jeugdwet, de Participatiewet en passend onderwijs. Een beperking heeft effect op verschillende onderdelen van iemands leven.

MEE biedt cliëntondersteuning aan iedereen die hierop vanuit de Wmo of de Wlz een beroep doet. De ondersteuning is niet meer beperkt tot bepaalde doelgroepen. Ook pgb-houders en mantelzorgers kunnen een beroep doen op gratis onafhankelijke cliëntondersteuning van MEE.

Ga naar de website

Casus

De ouders van Esther zijn niet tevreden over de zorg die geleverd wordt door de organisatie waar hun dochter woont. Ze vinden het moeilijk dit bespreekbaar te maken. Eerst willen ze informatie en advies van een onafhankelijke partij als het gaat om hun verwachteningen. Zijn hun verwachtingen realistisch en wat zijn de alternatieven? Krijgt Esther de juiste indicatie van het CIZ volgens de Wet Langdurige Zorg? 

Thema's

Thema's

  • emotioneel welbevinden
  • interpersoonlijke relaties
  • lichamelijk welbevinden
  • persoonlijke ontwikkeling
  • rechten
  • sociale inclusie
  • zelfbepaling

​Lees meer over de thema's

Onderbouwing bruikbaarheid website

Practice based. Kennis op basis van praktijkervaringen.

Beoordeling

Al jaren ontwikkelt Barry Emons speciaal speelgoed voor kinderen en mensen met EMB. Bron: MEE

Deze tool is onderdeel van

Leidraad EMB in het vizier.

Ga naar de leidraad

Leidraad EMB in het vizier hoort bij onderzoeksprogramma

Gewoon Bijzonder.

Lees meer over Gewoon Bijzonder

Deel deze pagina via:

Soort

Handreiking

Soort kennis

Praktijkkennis

Taal

Nederlands

Organisatie / Uitgever

MEE